Skip to main content

Taggar

private equity

venture capital

remissvar

tillväxt

rapporter

venture capital 72 private equity 70 riskkapital 60 tillväxt 56 remissvar 51 buyout 45 rapporter 6 skatt 5 välfärd 5 tillväxtkapital 3 affärsänglar 3 svca 3 riskkapitalfonder 3 entreprenör 2 konkurrenskraft 2 nasdaq 2 politik 2 carried interest 2 sysselsättning 2 growth capital 2 gabriel urwitz 2 eqt 1 statsfinanser 1 riskkapitalbolag 1 analysis 1 skatterätt 1 stock market 1 ipo 1 svensk ekonomi 1 kapitalförsörjning 1 kapitalanskaffning 1 vc 1 skandia 1 svenska riskkapitalföreningen 1 vårproposition 1 vårpropositionen 1 niklas ekdal 1 marie reinius 1 statsfinans 1 mikael damberg 1 åre kapitalmarknadsdagar 1 ordförandekandidat 1 listings 1 altor 1 buy out 1 statsfinanserna 1 anna-karin hatt 1 maria ludvigsson 1 ekonomisk-politiske talesperson 1 anna kinberg batra 1 avgående vd 1 isabella de feudis 1 gustav öhman 1 marie reinius vd 1 riskkapitalföreningen 1 riskapital 2013 1 marie reinius ceo 1 marie reinius managing director 1 almedalen 2013 1 almedalen2013 1 sharing economy 1 magnus billing 1 vinstandelar 1 delningsekonomi 1 samhällsnyttig investering 1 fondinvesterare 1 börsnoteringar 1 arekap 1 limited partners 1 nyindustrialisering 1 optionsbeskattning 1 kupongskatt 1 vd 1 aktivt ägande 1 rapport 1 skola 1 finansiering 1 sparande 1 ekonomi 1 skatteverket 1 tillväxtföretag 1 entreprenörer 1 ung företagsamhet 1 personaloptioner 1 utredning 1 friskola 1 samhällsnytta 1 ordförande 1 uppförandekod 1 connect 1 remiss 1 segulah 1 ap-fonderna 1 näringsdepartementet 1 Visa alla taggar

Remissyttrande Fi2012/3572 Förvaltare av alternativa investeringsfonder SOU 2012:67

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2012 22:18 CET

SVCA välkomnar de möjligheter för en bredare marknadstillgänglighet för den europeiska private equity marknaden för såväl fonder som investerare som harmoniseringen kan komma att medföra. På vissa punkter anser SVCA emellertid att utredningens förslag är problematiska och kan förbättras.

Remissyttrande Fi2012/3047 Betänkandet AP-fonderna i pensionssystemet – en effektivare förvaltning av pensionsreserven SOU 2012:53

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2012 23:59 CET

SVCA instämmer med förslaget att ge AP-fonderna friare placeringsregler och att femprocentsgränsen som funnits för investeringar i riskkapital slopas. Vidare instämmer SVCA i förslagen att skapa en styrningsmodell som innebär att den löpande förvaltningen av AP-fonderna är oberoende av regering och riksdag.

Remissyttrande Fi2012/3858 Investeraravdrag

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2012 23:48 CET

SVCA tillstyrker åtgärder som underlättar möjligheterna att finansiera och etablera nya företag. Regeringens förslag till investeraravdrag är ett steg i rätt riktning men det investeringsbelopp som är avdragsgillt är alldeles för lågt och dessutom kan bara hälften av det avdragsgilla beloppet dras av.

Remissyttrande Fi2012/1465

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2012 22:31 CEST

Förslaget innebär en skärpt beskattning i förhållande till vad som gäller idag. Förslaget tydliggör samtidigt vilka skatteregler som gäller. Utan ett sådant tydliggörande finns det risk att den osäkerhet som för närvarande råder leder till en minskad tillgång av riskkapital i Sverige. SVCA tillstyrker därför att förslaget genomförs.

Remissyttrande Fi 2012/1349 Finansdepartementets promemoria om effektivare ränteavdragsregler

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2012 23:14 CEST

SVCA menar att promemorians förslag inte kan läggas till grund för lagstiftning. De regler som införs måste vara väl genomarbetade, internationellt konkurrenskraftiga och robusta på lång sikt. SVCA anser därför att Företagsskatteutredningens arbete bör inväntas innan några förändringar genomförs.

Remissyttrande Fi2012/397 Företagsskatteutredningens delbetänkande – SOU 2012:3

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2012 22:01 CEST

SVCA stödjer åtgärder som underlättar möjligheten att finansiera och etablera nya företag. Dock medför förslagets utformning inte att riskvilligheten bland investerare kommer att öka. Därmed uteblir med all sannolikhet de önskade effekterna av förslaget.