Skip to main content

Socialdemokraternas budgetförslag leder inte till fler jobb i tillväxtbolag

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 09:00 CEST

Idag presenterade Socialdemokraterna sin budgetmotion för 2013. Här följer kommentarer på förslagen från Svenska Riskkapitalföreningens VD, Marie Reinius:

– Socialdemokraternas budgetmotion innehåller många lovvärda målsättningar. Det är positivt att Sverige ska stärka innovationsklimatet men vi hade förväntat oss att se betydligt fler skarpa förslag kring hur kommersialiseringen av innovationer ska främjas. Det är nämligen i kommersialiseringsstadiet som Sverige har lyckats sämre än andra länder. Tillväxtföretagen måste kunna växa sig stora och ge nya jobb och full sysselsättning.  

– SVCA välkomnar förslaget att inrätta en marknadskompletterande investeringsfond med inriktning mot tidiga investeringar som samfinansieras med privat kapital. Satsningen borde utformas som en så kallad fond-i-fond där kapitalet investeras i privata fonder som sedan får besluta om vilka bolag som kapitalet ska investeras i. På så sätt säkerställs att varje investerad skattekrona får maximal avkastning. En hämsko för tillväxten är den så kallade ”dödens dal” det vill säga när bolagen ska börja expandera och har ett kapitalbehov på cirka 4-20 miljoner kronor. I de riktigt tidiga skedena råder inte samma kapitalbrist. Därför bör man ta detta i beaktande om det skulle bli verklighet av denna satsning.

– Satsningen på FoU-avdrag mot arbetsgivaravgiften är välkommen och underlättar betydligt mer än avdrag mot bolagsskatten för små snabbväxande företag, speciellt eftersom det är i denna typ av företag som de nya jobben skapas. 

För mer information kontakta:
Marie Reinius, vd, Svenska Riskkapitalföreningen
070-313 11 11

Om SVCA:
Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är branschföreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden. Riskkapital är en aktiv ägarform och fungerar som en katalysator för tillväxt i svensk ekonomi. www.svca.se