Skip to main content

Svenska Riskkapitalforeningen presenterar aktivitetsrapport för forsta kvartalet 2013

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 19:03 CEST

Under första kvartalet 2013 slogs ett nytt rekord i termer av låg aktivitet. Det investerades endast 1104 msek vilket är den lägsta kvartalssiffran sedan 2007. Detta kapital fördelades på 14 investeringar vilket var den näst lägsta sedan 2007 och bara större än fjärde kvartalet 2012.

Få initiala investeringar inom buyout. Som en följd av låg investeringsaktivitet gjordes det också färre initiala investeringar. Under första kvartalet 2013 gjordes bara 7 initiala investeringar vilket var lika många som under fjärde kvartalet 2012. Bara i finanskrisens spår under fjärde kvartalet 2008 och första kvartalet 2009 hittar vi jämförelse.Då låg fokus av naturlig anledning på kapitaltillskott i form av uppföljningsinvesteringar vilket speglas i siffrorna.

Inom buyout hittar vi aktivitetstappet i segmenten lower mid market och small cap. Förklaringen till den nu så mycket lägre aktiviteten inom buyout, med avseende på antalet gjorda investeringar, hittar vi i segmenten lower mid market och small cap. Inom lower mid market segmentet görs det nu bara knappt en tredjedel så många investeringar jämfört med nivåerna 2007. Också inom small cap har aktiviteten trendmässigt gått ner.

 


Om SVCA:
Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är branschföreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden. Riskkapital är en aktiv ägarform och fungerar som en katalysator för tillväxt i svensk ekonomi. www.svca.se

Bifogade filer

PDF-dokument