Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 59 träffar

Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2019 14:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet

Promemorian Uppskov med kupongskatt i vissa fall

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2019 17:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över Promemorian Uppskov med kupongskatt i vissa fall

Promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 12:30 CEST

SVCA:s remissyttrande över Promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 20:00 CET

SVCA delar varje år ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Juryn har bestått av representanter för institutionella investerare och SVCA:s VD Isabella de Feudis. Priserna avser prestationer under kalenderåret 2017.

Nyheter Visa alla 37 träffar

Film från SVCA:s seminarium - Personaloptioner för att fler ska få dela på framgången

Nyheter   •   Aug 26, 2016 12:52 CEST

​Företag i tillväxtfas har begränsat med pengar och därmed inte finansiella muskler att rekrytera de medarbetare de behöver. Möjligheten att ge personalen teckningsoptioner på ett skatteeffektivt sätt skulle både locka talang till bolagen och så småningom göra fler till investerare i bolag i tidiga skeden.

Film från SVCA:s seminarium - Så kan fonder lockas till Sverige

Nyheter   •   Aug 26, 2016 11:52 CEST

Panelsamtal kring 2014 års fondutredning som är en viktig hörnsten för att främja Stockholm som finansiellt nav i Norden och stimulera huvudkontorsekonomin.

Särskilt yttrande till betänkandet En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad "2014-års Fondutredning" SOU 2016:45

Nyheter   •   Aug 19, 2016 14:33 CEST

Särskilt yttrande av sakkunniga Isabella de Feudis och experten Katarina Strandberg.

SVCA i Ratios seminarium: "Förbättra finansieringen för innovationer och tillväxt"

Nyheter   •   Jul 03, 2015 14:00 CEST

Fungerar rollfördelningen mellan staten, bankerna och marknaden? Hur kan det bli lättare för idéer och kapital att mötas? Fungerar rollfördelningen på kapitalmarknaden? Isabella de Feudis, VD SVCA, deltog i Ratios seminarium "Förbättra finansieringen för innovationer och tillväxt"

Evenemang Visa alla 42 träffar

SVCA Awards Reception and Xmas Mingle

Evenemang   •   Dec 01, 2018 09:00 CET

We want to invite you to the annual SVCA Awards and X-Mas mingle. Take the chance to meet and mingle with the whole PE and VC ecosystem.E-mail info@svca.se to register.

2018-12-18, 17:30 - 22:00 CET

Nordic Buy Out Forum 2018

Evenemang   •   Nov 01, 2018 16:00 CET

Norwegian Venture Capital & Private Equity Association & Wiersholm is proud to present the annual Nordic Buy Out Forum on 5 December at 08:30 am at Radisson Blu Scandinavia Hotel in Oslo.Nordic Buy Out Forum is an annual M&A event that joins the venture capital and private equity industry and others involved in the transaction market in Norway and the other Nordic countries.The conf...

2018-12-05, 08:30 - 14:30 CET

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Ny lag om skydd av företagshemligheter - Frukostseminarium, 19 juni 2018

Evenemang   •   Maj 21, 2018 16:45 CEST

Har du skydd för dina företagshemligheter? Ny lagstiftning i juni 2018 I vår alltmer globaliserade och digitala värld är det svårt att hålla saker och ting hemliga. Värdefull företagsinformation kan snabbt laddas ned och spridas på ett sätt som kan orsaka stor skada. Företagshemligheter till ett värde av tusentals miljarder dollar stjäls varje år. Enbart stölderna i USA beräknas uppgå till 1-3...

2018-06-19, 08:30 - 10:15 CEST

Baker McKenzie, Vasagatan 7, Stockholm

Exitbeskattning – vad händer härnäst?

Evenemang   •   Feb 23, 2018 08:15 CET

Den 5 mars 2018 ska remissvaren lämnas in med anledning av Skatteverkets omdiskuterade förslag om exitbeskattning vid flytt utomlands. Skatteverkets förslag har senaste tiden väckt mängder av frågor och osäkerheten kring förslagets effekter för fysiker med internationell koppling är stor. Kan förslaget anses förenligt med EG-rätten? Hur drabbas entreprenörer och delägare i fåmansbolag vid utfly...

2018-03-09, 08:00 - 09:30 CET

​Deloittes kontor, Rehnsgatan 11, Stockholm

Dokument 1 träff

Länk till Nima Sanandajis rapport Private Equity investeringar - nyckeln till industriell renässans

Private Equity investeringar syftar till produktivitetsförbättringar, som i sin tur möjliggör för industriföretag att utvecklas istället för att läggas ned. Mellan 2005 och 2016 uppskattas Private Equity fonders investeringar ha stärkt tillväxten i svensk industrisektor med cirka 0,73 procent per år.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Styrelseordförande i SVCA.
  • +46 8 678 30 90