Skip to main content

Nytt integrerat koncept för säkrare kylning och drift av elskåp

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 16:16 CET

Rittal, Eplan och Phoenix Contact presenterar ett nytt integrerat koncept för effektivare och säkrare konstruktion, kylning och drift av elskåp för kontroll- och automationsutrustning. Konceptet lanserades först vid automationsmässan 2015 SPS IPC Drives i Nürnberg och är nu aktuellt för den skandinaviska marknaden.


Konceptet "Thermal Design Integration" ger nya möjligheter för den standardiserade utformningen av energieffektiva elskåp med kyllösning. Med ett integrerat koncept och virtuell teknik kan företag undvika konstruktionsfel i lösningen och förhindra onödiga driftstopp och servicesamtal. Därmed minskar kostnaderna samtidigt som processkvaliteten ökar.

Från data till kyla
I konceptet ingår digitala produktdata, mjukvarubaserad projektplanering och nyutvecklade lösningar för klimatisering.

Tekniken innebär att konstruktörer kan verifiera sina layouter för klimatregleringen och interaktivt vidta åtgärder för bästa möjliga lösning.

Förhindra "hot spots"
Elkonstruktionsverktyget Eplan Pro Panel är en nyckel för "Thermal Design Integration". Eplan Pro Panel kommer hösten 2016 med funktioner som i verktyget färgar föreslagna komponenter olika, beroende på maximal värmeförlust i förhållande till storlek, dvs värmebelastningstäthet. Det ger konstruktören smart vägledning för att undvika ”hot spots”.

Konstruktören kan även få kunskap om hur värmebelastningstätheten fördelas inom hela skåpet. Om det finns en obalans i fördelningen, kan detta rättas till med riktade förändringar i layouten. All information som krävs görs tillgänglig som enhetsdata via Eplan Data Portal.

Data för komponenter
Phoenix Contact är som komponentleverantör först ut i Eplan Data Portal med relevant enhetsdata för att integrera komponenter, inklusive värden som maximal värmeförlust, minsta avstånd och flödesriktningar om enheten har en egen ventilation.

Utrymmen som måste förbli fria för luftcirkulation och områden med ideala klimatförhållanden visas grafiskt vid användning av Rittals lösningar för klimatisering. Konstruktören får därmed visuell hjälp att jämföra komponenters montagepositioner med kylanläggningens kritiska faktorer. Nödvändig data kommer att ingå som en del av Rittals produktdata för respektive kylkomponent.

Världsledande
Bakom konceptet "Thermal Design Integration" står Eplan som utvecklar CAE-lösningar och rådger företag i optimeringen av deras tekniska processer, Phoenix Contact som är världsledande för komponenter, system och lösningar inom elteknik, elektronik och automation samt Rittal som är världens ledande systemleverantör för skåp, kraftdistribution, klimatisering, IT-infrastruktur inklusive programvaror och tjänster.

Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. På Rittal i skandinavien hanterar 120 medarbetare 5 000 artiklar och 6 000 kunder. Dessa betjänas från svenska huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm, Göteborg samt från de norska och danska kontoren i Ski och Köpenhamn. Omsättningen 2015 uppgick till drygt 552 MSEK.