Skip to main content

Rittal Mini Data Centre Modular Safe skyddar IT på decentraliserade platser

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 15:53 CEST

Stor säkerhet på litet utrymme.

Företag säkrar ofta sin känsliga IT-infrastruktur í datacentraler för att förebygga externa risker, medan decentraliserade backups, LAN/WANenheter, routrar, bryggor eller gateways på decentraliserade platser fortfarande utgör företagets akilleshäl. Rittal, som är en helhetsleverantör av fysiska IT-säkerhetslösningar, presenterar en lösning på detta problem: som minsta modulära datacentral skyddar Rittal Modular safe LMS 9.3 19”-teknik, nätverk och servrar mot brand, vatten, korrosiva rökgaser, stöld och inbrott. Modular safe är utrustad med ett kylaggregat för ett anpassat processklimat och en valfri UPS (avbrottsfri kraft) och fyller därmed alla minimikrav.

I jämförelse med tidigare modeller har Modular safe LMS 9.3 i synnerhet anpassat klimatiseringen till minimikraven och höjt kyleffekten till max 30 kW. Detta innebär att klimatiseringskonceptet kan justeras individuellt efter kundens behov och aktuella platsförhållanden.

Det är mycket enkelt att bygga ihop Modular safe: brand-, gas-, släckvatten och inbrottssäkra byggkomponenter kan helt enkelt bifogas bestyckade nätverks- och serverskåp – utan systemavbrott. Beprövade kabelinföringar garanterar IT-säkerhet på insidan.

Det är även möjligt att avlägsna och återmontera Modular safe utan att minska säkerhetseffekten. Platsförändringar eller en firmaflytt utgör därmed inget problem. Tack vare den modulära uppbyggnaden kan Safe-systemet även byggas ut efter behov. På så sätt kan säkerhetslösningarna växa med IT-infrastrukturen, istället för att IT-infrastrukturen måste anpassas till säkerhetslösningarna.

Rittal, som ingår i tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem och systemtillbehör. På Rittal Scandinavian ab hanterar 70 medarbetare 6 000 artiklar och 3 000 kunder. Dessa betjänas från huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm och Göteborg samt dotterbolagen i Norge och Finland. Omsättningen 2009 uppgick till drygt 700 MSEK.