Skip to main content

Fokus på medarbetarna skapar lönsam tillväxt – Kraftig resultatförbättring för RO-Gruppen 2017

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 07:00 CEST

-Ett av våra viktigaste mål är att bygga en av Sveriges attraktivaste arbetsplats. Vi har under flera år arbetat hårt och målinriktat för att skapa en inspirerande företagskultur med en tydlig värdegrund ”FENA” som genomsyrar hela verksamheten och inkluderar ägare, styrelsen och ledning till alla våra duktiga medarbetare. En företagskultur där vi mår bra, utmanas och växer som människor, där vi litar på varandra och där individernas kapacitet tas tillvara. Nu kan vi konstatera att det också ger fantastiska resultat i form av tillväxt och ökad lönsamhet säger Andreas Jaldevik, VD på RO-Gruppen.

Koncernens bästa någonsin
Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 854 MSEK, en ökning med 164 MSEK (+24 %) jämfört med föregående år. Resultatet uppgick till 47 MSEK (5,55%), vilket är en ökning med 22 MSEK jämfört med 2016. Vid årets slut uppgick orderstocken till 938 MSEK.

Flera års satsningar på medarbetarna och förstärkningar av strukturer, processer och rutiner, har sammantaget bidragit till en kraftigt förbättrad lönsamhet. I kombination med ett mycket gott anseende på den svenska byggmarknaden uppvisar RO-Gruppen för 2017 sitt bästa resultat någonsin. RO-Gruppen blir allt attraktivare som arbetsgivare och partner och vi har förmånen att få ta emot jobbansökningar från branschens bästa. Under 2017 anställde vi 50 nya medarbetare och är nu 180 anställda.

Vinstdelning till medarbetarna
RO-Gruppen har återigen placerat sig på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser. En del i denna utmärkelsen baseras på hur man firar och delar med sig av framgångarna.

-Vi är helt övertygade om att våra medarbetare skapar ett högre värde och känner ett större engagemang för våra kunder när de trivs hos oss. Därför är det extra kul att också kunna dela med oss av vinsterna, säger Maria Sigfridsson, HR-Chef på RO-Gruppen.

I år får medarbetarna dela på 3.3 miljoner som en extra bonus för att det gått bra. Detta är ett resultat av RO-Gruppens vinstdelningsprogram som omfattar samtliga medarbetare.

Det är viljan att klara av djärva utmaningar som ligger bakom RO-Gruppens lönsamma tillväxt
2011 satte RO-Gruppen ett tufft mål för sin fortsatta expansion. Efter en rad år med stabil och lönsam tillväxt uppgick omsättningen 2011 till 185 miljoner. Gemensamt satte organisationen ett mål om att RO-Gruppen skulle fortsätta att växa och nå en miljard i omsättning. Sedan dess har alla ”FENOR” dvs vi som jobbar på RO-Gruppen utvecklat företagskulturen, ledarskapet och det sätt vi gör våra affärer på. Vår bedömning är att vi under 2018 kommer att nå vårt mål så nu är det dags att sätta nya utmanande mål.

Framtiden
RO-Gruppen kommer att fortsätta att prioritera lönsam tillväxt, utan att ge avkall på kvalitet. Vi kommer att fortsätta fokusera på våra medarbetare vilket vi bedömer är vägen för att skapa kapacitet för fortsatt tillväxt. Vi fortsätter att ta marknadsandelar, inte minst i Stockholm där vi etablerade oss som bostadsbyggare under 2016. I Göteborg, där vi är etablerade sedan 2012, har vi positionerat oss genom en rad större och komplexa projekt. Mot bakgrund av den starka tillväxten i Göteborg kommer vi att stärka vår närvaro på Göteborgsmarknaden. Därtill har vi under 2017 i större omfattning än tidigare riktat in oss på stora samverkansentreprenader i Borås och Göteborg. Denna möjlighet har vi fått tack vare våra kunders förtroende för vår förmåga att leverera efterfrågad kvalitet. Genom att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bygger vi ett bolag där branschens bästa vill arbete och samarbeta med.

Utmärkelser
Under senaste året har vi fått en rad utmärkelser.
Sveriges bästa arbetsplatser 2017 & 2018
Årets byggföretag 2017
Årets företagare i Borås 2017
Sveriges Bäst skyltade arbetsplats 2017

RO-Gruppen är ett av Sveriges mest attraktiva och expansiva byggföretag. Vi är starka på våra lokala marknader samtidigt som vi erbjuder våra tjänster i hela Norden. 
Med huvudkontor i Borås och kontor i Göteborg och Stockholm tar vi oss an byggprojekt i hela Norden. Koncernen passerar en miljard i omsättning i år och är 180 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy