Skip to main content

Faktablad – Alecensa (alectinib)

Dokument   •   Feb 20, 2017 12:10 CET

Ungefär 5 procent (cirka 70–80 patienter per år i Sverige) av patienterna som drabbas av typen icke-småcellig lungcancer har en form som kallas ALK-positiv lungcancer. I cellens DNA har det uppstått en strukturell förändring genom att EML4- genen kopplats ihop med ALK-genen. Det här leder till en produktion av ett särskilt protein som stimulerar tumörtillväxt.
Licens Creative Commons erkännande (?)