Skip to main content

Faktablad – Hjärnmetastaser vid lungcancer

Dokument   •   Feb 20, 2017 12:10 CET

Många cancerformer sprider sig även till hjärnan och bildar metastaser. Lungcancer är den vanligaste bakomliggande orsaken till metastaser i hjärnan. Småcellig lungcancer, adenocarcinom och storcellig cancer är de undergrupper av lungcancer som har den största benägenheten för metastasering till hjärnan.
Licens Creative Commons erkännande (?)