Skip to main content

Faktablad – Tecentriq (atezolizumab) som behandling vid icke-småcellig lungcancer

Dokument   •   Feb 20, 2017 12:21 CET

Syftet med immunterapi vid cancer är att stärka och förbättra immunförsvarets möjligheter att upptäcka och angripa cancerceller. Den stora utmaningen ligger i att även om tumörer består av sjuka celler är de ändå kroppsegna och har olika strategier för att ”maskera sig” vilket försvårar för immunförsvaret att hitta och angripa dem.
Licens Creative Commons erkännande (?)