Skip to main content

Faktablad – Tester för behandling vid icke-småcellig lungcancer

Dokument   •   Feb 20, 2017 12:08 CET

Lungcancer är inte en och samma sjukdom utan tumörerna bär på specifika genetiska avvikelser, mutationer, som bidrar till att cancern utvecklas. En rad sådana mutationer är identifierade vilket ger möjlighet att forska fram läkemedel som siktar in sig på just dessa, och på så sätt försöka hejda tumörens utveckling.
Licens Creative Commons erkännande (?)