Skip to main content

Seminarium om vårdens finansiering – vad kan vi lära av migrationsdebatten?

Nyhet   •   Apr 04, 2016 12:00 CEST

Gapet ökar mellan medborgarnas förväntningar på sjukvård och de resurser som står till buds. Migration och förändrad demografi ökar trycket ytterligare. I längden kommer detta knappast att vara hållbart.

Ändå förs inte mycket diskussion om vårdens finansiering. Hur ska politiken agera för att problemen inte ska bli ohanterliga i framtiden? Kommer frågan om finansiering att bli lika infekterad som migrationsdebatten varit de senaste åren?

Göran Hägglund var socialminister från 2006 – 2014 och riksdagsledamot 1991-2015. I dag sitter han bland annat i styrelsen för vård- och omsorgsföretaget Aleris. Han är även processledare för pensionsgruppens projekt om ett längre arbetsliv, ett projekt initierat av regeringen.

Anders Morin är ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv och arbetar med frågor som rör produktivitet, effektivitet och kvalitet i välfärden.

Helena Anderinansvarig för samhällskontakter på Roche AB.

Välkommen,

Björn Arvidsson Policychef Roche AB

 

 

Information

Datum:torsdag 14:e april, klockan 08:30-09:30 (vi bjuder på frukost från 08:00)

Adress:Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20, Stockholm, våning nio

Anmälan:Anmäldig senast till måndag 11:e april tilljohn.bergsten@springtime.nu

Under hösten 2015 inledde Roche en dialog med ett tjugotal ledande beslutsfattare och opinionsbildare om hälso- och sjukvårdens utmaningar. Seminariet utgår från resultatet av dessa samtal. Det är det första av tre i seminarieserien ”Sjukvårdens utmaningar” som Roche anordnar under våren 2016.