Skip to main content

Taggar

roche diabetes care

roche diagnostics

roche pharma

NT-rådet har kommit med yttrande till landstingen om Ocrevus▼ (okrelizumab) vid multipel skleros

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 12:31 CET

NT-rådet har kommit med yttrande till landstingen om Ocrevus▼ (okrelizumab) vid multipel skleros.

Första positiva fas III studien med immunterapi vid aggressiv form av bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 16:38 CEST

En fas III studie med immunläkemedlet Tecentriq▼ (atezolizumab) i kombination med cytostatika har för första gången visat att kvinnor med spridd trippelnegativ bröstcancer får en längre tid tills dess att sjukdomen försämras. Det innebär ett positivt besked för denna förhållandevis unga patientgrupp som drabbats av en aggressiv form av bröstcancer.

Roche får hållbarhetspris - för tionde året i rad

Roche får hållbarhetspris - för tionde året i rad

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 15:00 CEST

Roche har för tionde året i rad utsetts till det mest hållbara läkemedelsföretaget. Rankingen görs av Dow Jones och baseras på djuplodande analyser av ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer. Särskilt bra betyg får Roche i marknadsfrågor, miljöfrågor och social rapportering, och dessutom genom att visa på hälsoutfall.

​TLV-beslut: Subvention för ny behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer

​TLV-beslut: Subvention för ny behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 07:59 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Hemlibra▼ (emicizumab) ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer från och med den 28 september 2018.

Positiva överlevnadsdata för immunterapi vid småcellig lungcancer

Positiva överlevnadsdata för immunterapi vid småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 13:50 CEST

Tecentriq▼ i kombination med kemoterapi ger förlängd överlevnad vid tidigare obehandlad småcellig lungcancer. Det är det första betydande behandlingsframsteget för denna patientgrupp på över 20 år.

​Ny behandling vid primärprogressiv multipel skleros förväntas försena behovet av rullstol med sju år

​Ny behandling vid primärprogressiv multipel skleros förväntas försena behovet av rullstol med sju år

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 13:37 CEST

I samband med 4th Congress of the European Academy of Neurology (EAN) den 16-19 juni i Lissabon presenterades en ny analys från fas III data som visar att Ocrevus▼ förväntas ge betydelsefulla fördelar i minskad funktionsnedsättning i form av försening i behovet av rullstol för personer med primärprogressiv MS (PPMS).

​Förlängd överlevnad med Gazyvaro▼vid kronisk lymfatisk leukemi

​Förlängd överlevnad med Gazyvaro▼vid kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 17:00 CEST

Patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som behandlas med Gazyvaroi kombination med klorambucil under sex månader, lever längre, kan förbli symtomfria och klara sig utan ny behandling i närmare fyra och ett halvt år, jämfört med patienter som behandlats med rituximab i kombination med klorambucil.

Ny indikation för behandling av tidig HER2-positiv bröstcancer för kvinnor med hög risk för återfall, godkänd inom EU

Ny indikation för behandling av tidig HER2-positiv bröstcancer för kvinnor med hög risk för återfall, godkänd inom EU

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 13:21 CEST

EU-kommissionen har godkänt en ny kombinationsbehandling för kvinnor med tidig HER2-positiv bröstcancer med hög risk för återfall eller död.

​Roche presenterar 180 abstracts för 13 olika cancerformer under årets ASCO

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 07:01 CEST

Vid världens största cancerkonferens, ASCO i Chicago, kommer Roche presentera en mängd nya studieresultat inom bland annat lungcancer. Totalt presenteras mer än 180 abstracts som omfattar data kring19 godkända cancerläkemedel eller forskningssubstanser och 13 olika cancerformer. Däribland två ”late breakers” och 15 muntliga presentationer.

Hemlibra▼ minskar signifikant behandlade blödningar hos personer med hemofili A utan inhibitorer enligt nya fas III-resultat

Hemlibra▼ minskar signifikant behandlade blödningar hos personer med hemofili A utan inhibitorer enligt nya fas III-resultat

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 07:01 CEST

Förebyggande subkutan behandling med Hemlibra (emicizumab), ger signifikant färre blödningar som kräver behandling, hos vuxna och barn från 12 års ålder med hemofili A utan inhibitorer.

​Nya data visar att patienter med spridd lungcancer lever tre år utan återfall med Alecensa® (alectinib) i första linjen.

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 16:17 CEST

Nya längre uppföljningsdata från ALEX-studien (fas III) visar att Alecensa® (alectinib) i första linjen mer än tredubblar den progressionsfria överlevnaden (median) för patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, jämfört med den tidigare standardbehandlingen crizotinib (34,8 månader för Alecensa jämfört med 10,9 månader för crizotinib).

NT-rådet rekommenderar användning av Gazyvaro▼ vid tidigare obehandlad follikulärt lymfom

NT-rådet rekommenderar användning av Gazyvaro▼ vid tidigare obehandlad follikulärt lymfom

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 17:07 CEST

NT-rådet rekommenderar landstingen att använda Gazyvaro för behandling av tidigare obehandlade patienter med follikulära lymfom. Studieresultat visar att patienter levde signifikant längre utan att sjukdomen försämrades när de fick Gazyvaro i kombination med cytostatika jämfört med Mabthera i kombination med cytostatika.

Nya långtidsdata för Ocrevus▼(ocrelizumab) visar fortsatt signifikant minskning av sjukdomsaktivitet och fördröjning av funktionsnedsättning vid skovvis multipel skleros (MS)

Nya långtidsdata för Ocrevus▼(ocrelizumab) visar fortsatt signifikant minskning av sjukdomsaktivitet och fördröjning av funktionsnedsättning vid skovvis multipel skleros (MS)

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 11:15 CEST

​Efter fyra års kontinuerlig behandling kunde en fortsatt minskning av underliggande sjukdomsaktivitet påvisas. Den kognitiva försämringen fördröjdes och den kognitiva förmågan förbättrades. Ocrevus minskade förekomsten av nervskador och inflammationsmarkörer. Nya säkerhetsdata bekräftar tidigare kunskap om Ocrevus nytta-riskprofil för både skovvis MS och primärprogressiv MS.

​EU godkänner Roches Hemlibra▼ för behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer

​EU godkänner Roches Hemlibra▼ för behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 09:38 CET

Hemlibra (emicizumab) är det första läkemedel att godkännas för förebyggande behandling till personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer på närmare 20 år. Hemlibra är även det första godkända läkemedel för behandling av hemofili A som kan administreras subkutant med en tunn nål under huden en gång per vecka.

Poddsuccén Sjukvårdspodden kommer nu med en tredje säsong

Poddsuccén Sjukvårdspodden kommer nu med en tredje säsong

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 13:06 CET

Med ny riktning, men fortsatt fokus på att nå en god och jämlik vård i Sverige, fortsätter Roche sin satsning med podcasten Sjukvårdspodden. Jonas Edström faciliterar i denna säsong viktiga samtal mellan patientföreträdare och beslutsfattare. Tisdagen den 20 februari släpps säsongens första avsnitt.

​Lovande kombinationsbehandling vid njurcancer

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 07:01 CET

Patienter med en viss typ av njurcancer löpte 26 procent mindre risk för att deras sjukdom skulle förvärras eller leda till död om de behandlades med en kombination av Tecentriq och Avastin jämfört med sunitinib. Detta visar en ny studie som presenteras vid en internationell cancerkonferens i San Fransisco 10 februari.

Positivt CHMP utlåtande för emicizumab för behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 06:59 CET

Studieresultat visar att barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer fick betydligt färre blödningar med emicizumab, givet som en subkutan injektion en gång per vecka, jämfört med tidigare behandling med ett bypass-preparat (BPA).

​EU godkänner Ocrevus▼som första läkemedel vid både skovvis multipel skleros och primärprogressiv multipel skleros

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 09:15 CET

Ocrevus (ocrelizumab) är ett nytt sjukdomsmodifierande antikroppsläkemedel som nu godkänts för behandling av två olika former av multipel skleros (MS). Ocrevus godkänns för behandling av aktiv skovvis MS (RMS), den vanligaste formen av MS och för behandling av tidig primärprogressiv MS (PPMS).

FDA godkänner Perjeta▼ för behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer

FDA godkänner Perjeta▼ för behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2017 07:00 CET

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har med extra skyndsamhet beslutat att godkänna kombinationen av läkemedlen Perjeta, Herceptin och cytostatika som behandling efter kirurgi för tidig HER2-positiv bröstcancer med hög risk för återfall.

​Läkemedel mot svår lungcancer som visats mer än halvera risk för död eller förvärrande av sjukdom jämfört med tidigare standardbehandling har nu godkänts för 1:a linjens behandling inom EU.

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 09:04 CET

Omkring fem procent av de som drabbas av lungcancer har en så kallad ALK-positiv icke småcellig lungcancer. Det är en ovanlig, men aggressiv form, som oftare drabbar yngre personer och personer som aldrig rökt. Nu har den Europeiska läkemedelsmyndigheten godkänt ALK-hämmaren Alecensa, som första linjens behandling för denna utsatta patientgrupp.