Skip to main content

Diagnos av hjärtinfarkt möjlig redan efter en timme med ny process

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 08:01 CET

Ny process kortar tiden från symptom till hjärtinfarktdiagnos, vilket möjliggör snabbare insättning av behandling.

Resultaten av studien TRAPID-AMI1 har blivit publicerad online i tidsskriften Annals of Emergency Medicine2. Studieresultaten bekräftar en ny process för en snabbare diagnos av hjärtinfarkt hos patienter som söker för akut bröstsmärta. Strategin, baserad på användning av det högkänsliga testet för troponin T , minskar tiden för observation som behövs för att utesluta eller bekräfta hjärtinfarkt från idag 3-6 timmar till bara 1 timme. Det är idag välkänt att en snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt är av stor vikt eftersom risken att patienten ska avlida ökar för varje timme3.

– Tack vare den nya strategin kan vi korta tiden till att en hjärtinfarkt kan bekräftas eller uteslutas hos patienter som söker på grund av akuta bröstsmärtor. Det är viktigt för att kunna sätta in rätt behandling så fort som möjligt till de med hjärtinfarkt, men också att de som har ofarliga orsaker till sin bröstsmärta snabbt kan få besked och slippa onödig oro och inläggning på sjukhus, säger Professor Bertil Lindahl,Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet.

Varje minut räknas

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna och innebär att blodförsörjningen till en del av hjärtmuskeln försämras, vilket leder till att hjärtmuskelceller dör.
Cirka 28 000 personer drabbades av hjärtinfarkt i Sverige 2013 ochca 7 700 dog av sin infarkt 8.

Behandling av hjärtinfarkt ska ges omedelbart och för varje halvtimmes fördröjning från symtom till diagnos och behandling ökar risken för dödlighet hos den drabbade med 7,5%3. Patienter med bröstsmärta och andra symtom typiska för hjärtinfarkt står för närmare 20% av alla akuta sjukhusbesök7.

Troponin är ett hjärtmuskelprotein som frisätts i blodet vid hjärtinfarkt. En begränsning i tidigare testmetoder för troponin var tiden som krävdes för att upptäcka troponinläckaget från hjärtat, ibland upp till sex timmar med tidigare generationens testmetod. Dödligheten i hjärtinfarkt är högst inom de första timmarna så en tidig diagnos och en tidig behandling förbättrar behandlingsresultatet och räddar liv.

Den europiska kardiologföreningen, European Society of Cardiology antog det nya snabbare konceptet för diagnos av hjärtinfarkt på deras årsmöte som hölls i London 2015. De nya riktlinjer som publicerats (2015 ESC NSTEMI) stödjer denna en-timmes diagnostiska algoritm med högkänsligt troponin T som är validerat i TRAPID-AMI studien5.

– Resultatet av TRAPID-AMI studien visar verkligen hur laboratoriediagnostiken kan leda till ett bättre behandlingsresultat för patienten och bättre resursutnyttjande i sjukvården , säger Ingvar Rydén, Medicinsk chef på Roche Diagnostics i Sverige.

Mer omTRAPID-AMI studien

TRAPID-AMI är en prospektiv multi-center observationsstudie med stöd från Roche. Studien har studerat mer än 1200 patienter som sökt sjukvård för akut bröstssmärta mellan 2011-2014. Den genomfördes på 12 sjukvårdsinrättningar, i nio länder på tre kontinenter och leddes av Professor Bertil Lindahl, Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Akademiska sjukhuset ,Uppsala Universitet och Professor Christian Mueller, University of Basel (Schweiz). Det är den första kliniska studien som validerar en snabb diagnostisk procedur med två blodprov som tagits med en timmes mellanrum, från patienter som har sökt akut med bröstsmärta2. Resultaten från TRAPID-AMI studien visar att den nya diagnostiska processen kortar tiden till hjärtinfarktdiagnos från tre timmar till en timma vilket möjliggör snabbare behandling precis såsom de nya riklinjerna från ESC rekommenderar. (2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation)5.

Mer om det högkänsliga troponin T testet från Roche

Metoden Elecsys® Troponin T-högkänsligt från Roche mäter koncentrationen av proteinet troponin från hjärtat som är den biomarkör som används för diagnos av hjärtinfarkt i klinisk praxis idag. I kombination med ett eletrokardiogram, EKG, har detta blodprov blivit “gold standard” för diagnos av hjärtinfarkt. Den högkänsliga metoden för troponin T från Roche, minskar med denna nya procedur tiden för att utesluta eller bekräfta hjärtinfarkt och bidrar på så sätt till en effektivare handläggning och snabbare behandling av patienten som söker för bröstsmärta.

För mer information kontakta

Helen Krut, kommunikationschef, Roche Diagnostics Scandinavia AB,
08-404 88 25, 076-107 52 11, helen.krut@roche.com

Referenser

1)Acronym for: Cardiac troponin T–hs (high sensitivity) assay for RAPID rule-out of Acute Myocardial Infarction

2)Mueller C. et al. (2016) Ann Emerg Med, published Online Jan 12, 2016, se här.

3)De Luca G. et al. (2004) : Circulation. 109(10) ;1223-5

4)Mozaffarian D. et al. (2015). Circulation 131, e29-322

5)Roffi M. et al (2015) : Eur Heart J. Aug 29 (epub ahead of print)

6) Reichlin T et al. (2012):Arch Int Med. 172(16):1211-8

7)Karlson BW, et al.(1991) Journal of Internal Medicine. 230(3):251-8.

8) Fakta om hjärtinfarkt, Hjärtlungfonden,se här.

Om Roche

Roche, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är ett av världens ledande forskningsfokuserade hälsoföretag med kombinerade resurser inom läkemedel och diagnostik. Roche är världens största biotech-företag med differentierad medicin inom onkologi, virologi, inflammation, metabolism och CNS. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Roche hälsostrategi med skräddarsydd och individanpassad behandling, har som mål att erbjuda mediciner och diagnostikverktyg som möjliggör påtagliga förbättringar inom hälsa, livskvalitet och patientöverlevnad. Företaget grundades 1896 och har sedan dess bidragit till den globala världshälsan. Tjugofyra läkemedel som utvecklats av Roche finns med i WHO Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och kemoterapi. Under 2014 hade Roche över 88 500 anställda runt om i världen och investerade över 8,9 miljarder schweiziska franc i forskning och utveckling. Koncernens försäljning uppgick till 47,5 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche-gruppen. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 90 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2014. För mer info besök www.roche.com och www.roche.se.