Skip to main content

NT-rådet rekommenderar Kadcyla för adjuvant behandling av HER2-positiv bröstcancer

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2020 17:13 CET

NT-rådet rekommenderar att regionerna bör använda Kadcyla (trastuzumab emtansin) för behandling av vuxna patienter med HER2-positiv, tidig bröstcancer som har kvarvarande invasiv sjukdom, i bröst och/eller lymfkörtlar, efter neoadjuvant taxanbaserad och riktad HER2-behandling.

Läs hela NT-rådets rekommendation här.

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag för Kadcyla. TLV:s hälsoekonomiska analys visar att behandling med Kadcyla leder till en lägre andel återfall jämfört med behandling med trastuzumab. Detta resulterar i att patienterna lever längre samt att en mindre andel patienter är i behov av senare behandling än vad som behövs med dagens standardbehandling. Ta del av TLVs hälsoekonomiska utvärdering här.

Om Kadcyla

Kadcyla är ett antikropp-läkemedelskonjugat för adjuvant behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer hos patienter med kvarvarande sjukdom efter neoadjuvant behandling samt för andra linjens behandling av metastaserad HER2-positiv bröstcancer. Den målriktade behandlingen möjliggör frisättning av cytostatikum direkt i cancercellerna och minskar antalet cytostatikarelaterade biverkningar.

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom precisionsmedicin - en strategi som syftar till att ge rätt patient rätt behandling i rätt tid. Roche ambition är att samarbeta med alla relevanta hälso- och sjukvårdsaktörer.

För mer information, besök www.roche.se och www.roche.com

Kontaktperson Roche AB: Lotta Luciani, Kommunikationschef tel. 073-334 23 13 lotta.luciani@roche.com