Skip to main content

Positiva överlevnadsdata för immunterapi vid småcellig lungcancer

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2018 13:50 CEST

Tecentriq i kombination med kemoterapi ger förlängd överlevnad vid tidigare obehandlad småcellig lungcancer. Det är det första betydande behandlingsframsteget för denna patientgrupp på över 20 år.

Under den nu pågående världskongressen om lungcancer (WCLC) presenterades data från fas III-studien IMpower133, vilken är den första fas III studien som visar att kombination av immunterapi och kemoterapi ger förlängd överlevnad vid avancerad SCLC. I studien randomiserades tidigare obehandlade patienter till behandling med antingen PD-L1 hämmaren Tecentriq (atezolizumab) i kombination med etoposid och karboplatin, eller samma kemoterapi i kombination med placebo.

Resultaten från studien visar att den grupp som behandlades med Tecentriq i kombination med kemoterapi levde signifikant längre jämfört med placebogruppen (12.3 respektive 10.3 månader. HR för överlevnad: 0.70; (95%[KI], 0.54-0.91); p=0.007). Mediantiden för uppföljning var 13.9 månader. Biverkningsprofilen för Tecentriq i kombination med etoposid och karboplatin var överensstämmande med tidigare rapporterade biverkningsprofiler för de individuella läkemedlen.1

- Resultaten visar på ett stort framsteg för behandlingen av en av de svåraste formerna av lungcancer, där det inte skett något framsteg på flera decennier. Vi ser samtidigt ett behov av att, i samarbete med professionen, hitta biomarkörer för att i framtiden kunna skräddarsy behandling med immunterapi, säger Adam Szulkin, medicinsk terapiområdeschef immunonkologi, lungcancer på Roche i Sverige.

Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor här.

För mer information

Adam Szulkin, medicinsk terapiområdeschef lungcancer Roche AB,072-350 97 67, adam.szulkin@roche.com

Lotta Luciani, kommunikationschef, Roche AB, 073-334 23 13, lotta.luciani@roche.com

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00.

Referenser

1. Horn L. et al. NEJM.org. September 25, 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1809064

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll.Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Trettio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har tio år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2017 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2017 investerade Roche 10,4 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 53,3 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. För mer information, besök www.roche.com. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 95 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116 anställda 2017. För mer information, besök www.roche.se

Bifogade filer

PDF-dokument