Skip to main content

Reumatism-läkemedlet RoActemra för egenvård ingår nu i högkostnadsskyddet

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 07:00 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, meddelade i dag att även den subkutana behandlingsformen av det biologiska läkemedlet RoACTEMRA nu omfattas av högkostnadsskyddet. Beslutet innebär att fler reumatiker nu enkelt kan ta sprutor hemma, mot sin sjukdom, i stället för att besöka ett sjukhus för att få sin medicin.

-  Beskedet från TLV om RoACTEMRA subkutant är viktigt, eftersom det ger läkare och patienter möjlighet att välja den behandlingsmetod som passar patienten bäst, säger Dr Lars Kanerud, reumatolog, Farsta läkarhus.  

-  Tillsammans med sin läkare kan patienterna nu välja om de själva skall injicera RoACTEMRA hemma eller om det skall administreras via dropp på sjukvårdsinrättning, fortsätter han.

I slutet av april gav EU-kommissionen klartecken för subkutan behandling med RoACTEMRA och i fredags godkände alltså TLV att behandlingen ska ingå i läkemedelssubventionen.

I sitt beslut säger TLV: ”RA är en sjukdom med hög svårighetsgrad. RoActemra SC har både likvärdig effekt och likvärdigt pris som RoActemra IV. Sammanfattningsvis bedömer TLV därmed att RoActemra SC ger likvärdig patientnytta som RoActemra IV till en likvärdig kostnad.”

(IV betyder intravenöst dropp och  med SC avses subkutan spruta).

Om ledgångsreumatism
Cirka 60 000 svenskar lider av ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit, RA. Sjukdomen går ännu inte att bota, men de nedbrytande processerna i fot-, knä-, hand- och fingerleder kan numera dämpas väsentligt. De biologiska läkemedlen, bland dem RoACTEMRA, är en starkt bidragande orsak till dessa goda resultat.

Fakta om RoActemra

RoACTEMRA godkändes 2009 för behandling av måttlig till svår ledgångsreumatism. Det ges till patienter som inte tolererar eller svarar på andra behandlingar, exempelvis med metotrexat. Under 2013 kom nya rekommendationer från EULAR, den europeiska  reumatologiska samarbetsorganisationen, som innebär att RoACTEMRA är ett förstahandsalternativ i behandlingen av sjukdomen, parallellt med övriga biologiska läkemedel.

Godkännandet från TLV baseras på data från fas III - studien SUMMACTA. SUMMACTA visade att effekten och säkerhet av RoACTEMRA subkutant var jämförbar med RoACTEMRA intravenöst.

För mer information:Christina Trollmo, medicinsk terapiområdeschef Reumatologi, Roche AB tel. 073-3261301,e-post christina.trollmo@roche.com 
Tommy Ringart, kommunikationschef Roche AB, tel. 070-5621140, e-post
tommy.ringart@roche.com

Roche, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är ett av världens ledande forskningsfokuserade hälsoföretag med kombinerade resurser inom läkemedel och diagnostik. Roche är världens största biotech-företag med differentierad medicin inom onkologi, virologi, inflammation, metabolism och CNS. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Roche hälsostrategi med skräddarsydd och individanpassad behandling, har som mål att erbjuda mediciner och diagnostikverktyg som möjliggör påtagliga förbättringar inom hälsa, livskvalitet och patientöverlevnad.  Företaget grundades 1896 och har sedan dess bidragit till den globala världshälsan. Tjugofyra läkemedel som utvecklats av Roche finns med i World Health Organization  Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och kemoterapi. Under 2013 hade Roche över 85 000 anställda runt om i världen och investerade över 8,7 miljarder schweiziska franc i forskning och utveckling.  Koncernens försäljning uppgick till 46,8 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche-gruppen. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical.  I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics  Scandinavia AB med 94 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116  anställda 2013. För mer info besök www.roche.com och www.roche.se.

Bifogade filer

PDF-dokument