Skip to main content

RoACTEMRA godkänns för behandling av jättecellsarterit

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2017 09:25 CEST

För första gången på 50 år har patienter med den reumatiska sjukdomen jättecellsarterit nu tillgång till en nytt effektivt behandlingsalternativ. I förra veckan godkände EU-kommissionen IL6-R-hämmaren RoActemra (tocilizumab) som tilläggsbehandling för patienter med den svåra sjukdomen. 

Jättecellsarterit, eller temporalisarterit, är en sjukdom där kroppens eget immunförsvar orsakar allvarliga inflammationer i artärerna, främst i huvud, nacke, aorta och aortabågsartärer. Cirka 2 000 svenskar drabbas varje år av sjukdomen som orsakar svår smärta och lidande i form av huvudvärk, skalpömhet, svårighet att tugga mat – i de värsta fallen kan den leda till blindhet.

Den enda tillgängliga behandlingen för patienter med sjukdomen har hittills varit kortisonbehandling. Men den typen av behandling, särskilt långvarig, är ofta behäftad med allvarliga biverkningar såsom benskörhet, frakturer, diabetes, högt blodtryck och viktökning. Då patienter med jättecellsarterit ofta måste medicineras under flera år är behovet av andra behandlingsalternativ stort.

– Att vi nu fått det här tillskottet till behandlingsarsenalen är glädjande och en stor nyhet på området. För första gången har vi nu en behandling där en studie har visat att patienter med jättecellsarterit kan sluta med kortison redan efter sex månader. Detta är mycket positiva nyheter för den här patientgruppen. Inledningsvis kommer det att handla främst om högriskpatienter när det gäller kortisonanvändning, såsom till exempel diabetiker, som kan få RoActemra som tilläggsbehandling, säger Aune Auvik, reumatolog och överläkare vid Danderyds Sjukhus i Stockholm.

EU-kommissionens godkännande betyder att patienter med jättecellsarterit i Sverige nu kan få tillgång till behandling med RoACTEMRA, då läkemedlet redan i dag finns tillgängligt på den svenska marknaden. RoACTEMRA har varit godkänt för behandling av reumatoid artrit sedan 2009.

Bakom godkännandet ligger resultat från den så kallade GiACTA-studien, vilken är den största kliniska studien som genomförts på patienter med jättecellsarterit. Studien visar att behandling med RoACTEMRA i 12 månader kombinerat med kortison under sex månader ledde till att betydligt fler patienter med jättecellsarterit inte fick återfall i sjukdomen, jämfört med gruppen som enbart behandlades med kortison. Efter ett års behandling uppnådde 56 procent av patienterna som kombinationsbehandlades remission (inga återfall), jämfört med 14 procent av de patienter som behandlades enbart med kortison under sex månader. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicin .

Biverknings- och säkerhetsprofilen har visat sig i linje med den tidigare kända från behandling med RoACTEMRA vid reumatoid artrit.

För mer information om RoACTEMRA, se www.fass.se

För mer information

Aune Auvik, reumatolog, överläkare, Danderyds Sjukhus, 073- 075 76 80, aune.auvik@sll.se

Tommy Ringart, Kommunikationschef Roche AB, 070- 562 11 40, tommy.ringart@roche.com

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Tjugonio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har åtta år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2016 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2016 investerade Roche 9,9 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 50,6 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 93 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2016. För mer information, besök www.roche.com och www.roche.se .