Skip to main content

Roche och Life Genomics i nytt samarbete kring säkrare och snabbare fostertester

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 07:34 CEST

Roche och det svenska bioteknikföretaget Life Genomics ingår samarbete kring NIPT. Genom ett enkelt blodprov kan antalet kvinnor som måste genomgå fostervattensprov reduceras. Tidigare har det aktuella Harmony™ testet skickats till USA för analys men med samarbetet kan fostertestet analyseras i Sverige vilket leder till kortare svarstid, lägre kostnad och provsvar med ökad säkerhet.

Life Genomics och Roche satsar tillsammans på ett test som ger gravida kvinnor svar om eventuella kromosomskador hos fostret redan i den elfte veckan.

– Vi kommer närmare vårt mål att möjliggöra för samhället att kunna erbjuda testet till alla gravida. Det kommer avsevärt att reducera antalet kvinnor som behöver genomgå fostervattenprov med risk för missfall, säger Mikael Kubista, vd för Life Genomics.

Life Genomics testlaboratorium i Göteborg uppgraderas till ett storskaligt format för att klara både svensk och internationell efterfrågan.
– Det är en trygghet att samarbeta med världens största företag inom molekylärdiagnostik, säger Mikael Kubista.

Andra prisnivåer för de säkrare fostertesterna

Den nya metoden NIPT är enklare, säkrare och mer tillförlitligt än dagens testmetoder och introducerades i Sverige av Life Genomics 2014. Förra året rekommenderades testet av Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) och erbjuds idag av privata mödravårdscentraler och till vissa riskgrupper av Karolinska sjukhuset. I dagsläget är NIPT dock relativt dyrt och måste bekostas av de blivande föräldrarna. 

– Det vill vi ändra på. Vi kan komma ner till helt andra prisnivåer, säger Mikael Kubista.

Life Genomics - ett av få utvalda laboratorier

Roche NIPT-test, Harmony™ är i slutfasen för ett europeiskt s.k. CE-IVD-godkännande och kommer att sättas upp i Life Genomics laboratorium i Göteborg. Förutom för den svenska marknaden kommer Life Genomics att analysera prover från övriga Norden, ett flertal andra europeiska länder och från länder i Mellanöstern.

– Roche har noggrant valt ut ett mindre antal laboratorier i Europa för att sätta upp det nya storskaliga CE-IVD-godkända NIPT-testet Harmony™ och Life Genomics är ett av de vi valt att ingå samarbete med, säger Magnus Göransson, vd på Roche Diagnostics Scandinavia AB.

Om Life Genomics

Life Genomics genetiska analyser grundas på forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och TATAA Biocenter. Life Genomics' tester är hittills det icke-invasiva fostertestet NIPT och hälsotestet Nutritest, men flera nya genetiska analyser är på gång. Life Genomics grundades 2014 som en avknoppning från TATAA Biocenter. Bland de större delägare återfinns Bure Equity och statliga Almi Invest.

För mer information:

Mikael Kubista, vd Life Genomics, mobil 073 392 81 68, mail: mikael.kubista@lifegenomics.se

Didrik Rosén, försäljnings- och marknadschef, mobil 070 585 70 02, mail: didrik.rosen@lifegenomics.se

Helen Krut, kommunikationschef Roche Diagnostics Scandinavia, mobil 076-1075211, mail helen.krut@roche.com

Magnus Göransson, vd Roche Diagnostics Scandinavia AB, magnus.goeransson@roche.com

Information om NIPT finns på: www.fostertest.se

Information om Life Nutritest finns på: www.nutritest.se

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Företaget grundades 1886 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Tjugonio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har sju år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2015 mer än 91,700 anställda över hela världen. År 2015 investerade Roche 9,3 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 48,1 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 93 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2015. För mer information, besök www.roche.com och www.roche.se .