Tags

antikropp 36 bröstcancer 27 biologiska läkemedel 23 her2-positiv bröstcancer 20 skräddarsydd behandling 14 vegf-hämmare 12 roche 11 hudcancer 9 her2-dimeriseringshämmare 9 lymfom 8 malignt melanom 6 antikropp-läkemedelskonjugat 6 tarmcancer 5 reumatism 5 kll 5 kronisk lymfatisk leukemi 5 basalcellscancer 5 äggstockscancer 4 cancer 4 onkologi 4 årets bröstvän 4 lungcancer 4 her2-positiv 3 roactemra 3 glioblastom 3 cytostatika 3 her2 3 ovarialcancer 3 ra 3 basaliom 3 asco 3 van der nootska palatset 2 ledgångsreumatism 2 hjärntumör 2 vemuravenib 2 reumaotid artrit 2 asco 2014 2 bröstcancerföreningarnas riksorganisation 2 akademiska sjukhuset 2 adc 2 reumatoid artrit 2 colorectal cancer 2 her2-negativ bröstcancer 2 her2-negativ 2 follikulärt lymfom 2 cellgiftsbehandling 1 subkutan 1 elizabeth bergsten nordström 1 zelboraf 1 bioinformatik 1 hematologi 1 malignt melan 1 subkutant 1 colorectal 1 kolorekalcancer 1 tyrosinkinashämmare 1 ema 1 carolina welin 1 icke-småcellig lungcancer 1 kolorectal cancer 1 stipendium 1 ledgångsremautism 1 lymfoproliferativa sjukdomar 1 avastin 1 anti-cd20 antikropp 1 ann-britt peterson 1 äggstockscancer avastin 1 blodcancer 1 cecilia wilhelmsson 1 hernata 1 egfr-hämmare 1 cervixcancer 1 subkutan injektion 1 läkemedel 1 ann-charlotte pellittieri 1 csr 1 barnreumatism 1 forskningsstipendium 1 cecilia graffman 1 läkemedelsutveckling 1 livmoderhalscancer 1 chmp 1 lungacancer 1 gliom 1 kolorektalcancer 1 basal carcinoma 1 eular 1 nationella riktlinjer 1 hera 1 egfr 1 reumtoid artrit 1 malignt melanom braf genmutation vemurafenib cancertest 1 elisabet lidbrink 1 asco 2013 1 lena sandell 1 underhållsbehandling 1 cellgift 1 christian feinberg 1 tocilizumab 1 nlt 1 Visa alla taggar
Nu finns första läkemedlet mot avancerad basalcellscancer i Sverige

Nu finns första läkemedlet mot avancerad basalcellscancer i Sverige

Pressmeddelanden   •   2013-09-09 07:15 CEST

Erivedge (vismodegib) har som första läkemedelsbehandling mot avancerad basalcellscancer, fått ett EU-godkännande i juli och finns nu i Sverige. Avancerad basalcellscancer är en ovanlig men svår form av hudcancer som kan ge allvarliga konsekvenser.

Klartecken att använda tablett mot elakartad hudcancer i landstingen

Klartecken att använda tablett mot elakartad hudcancer i landstingen

Pressmeddelanden   •   2012-12-21 09:00 CET

NLT-gruppen rekommenderar i ett aktuellt beslut att tabletten mot den aggressiva hudcancerformen, malignt melanom, Zelboraf, kan användas i alla Sveriges landsting. "Det här är ett mycket positivt besked för de patienter som har den speciella formen av malignt melanom där Zelboraf gör nytta,"säger Margareta Olsson –Birgersson, medicinsk chef på Roche AB.

Besvikna och överraskade över TLVs nej till Zelboraf

Besvikna och överraskade över TLVs nej till Zelboraf

Pressmeddelanden   •   2012-10-26 15:26 CEST

Vi är verkligen besvikna på och överraskade över TLVs beslut och pressmeddelandet från TLV. Som vi har visat för TLV under de senaste sju månaderna är Zelboraf ett kostnadseffektivt läkemedel som kan hjälpa patienter med malignt melanom att leva längre. Zelboraf är en tydlig innovation och ett av de bästa exemplen på skräddarsydd behandling.

Media-no-image

Nytt hopp för patienter med aggressiv basalcellscancer

Pressmeddelanden   •   2012-06-08 14:26 CEST

Patienter med en allvarlig form av hudcancer, så kallad aggressiv basalcellscancer, som tidigare saknat behandlingsalternativ, kan nu behandlas framgångsrikt med det nya läkemedlet vismodegib. Det visar en internationell studie. Resultat från en första dataanlys publicerades nyligen i den ansedda medicinska tidskriften NEJM, New England Journal of Medicine.

Stor överlevnadseffekt hos patienter med spridd malignt melanom

Stor överlevnadseffekt hos patienter med spridd malignt melanom

Pressmeddelanden   •   2012-06-08 14:19 CEST

Nu ser man ännu tydligare överlevnadseffekter hos patienter med spridd hudcancer, malignt melanom, och som har en särskild genmutation och behandlats med tabletten Zelboraf. Det visar uppföljningen av en stor internationell fas III- studie där även svenska patienter ingår. Resultaten presenterades nyligen på cancerkongressen ASCO i Chicago.

Ny skräddarsydd behandling visar god effekt mot aggressiv form av spritt malignt melanom

Ny skräddarsydd behandling visar god effekt mot aggressiv form av spritt malignt melanom

Pressmeddelanden   •   2012-03-09 09:47 CET

Tabletten Zelboraf mot den aggressiva BRAF muterade formen av spritt malignt melanom har i ytterligare en studie publicerad i den ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine visat på en god effekt mot spritt malignt melanom.

Ny behandling mot spridd malignt melanom godkänd i EU

Ny behandling mot spridd malignt melanom godkänd i EU

Pressmeddelanden   •   2012-02-22 14:10 CET

Nu har tabletten mot den aggressiva hudcancerformen, malignt melanom, godkänts av EU-kommissionen. Läkemedlet visar signifikant bättre överlevnad hos patienter där sjukdomen hunnit sprida sig och som bär på genmutationen BRAF V600. Det är den första och enda skräddarsydda behandlingen mot spridd malignt melanom.

EMAs vetenskapliga råd: Positivt utlåtande för nytt läkemedel mot hudcancer

EMAs vetenskapliga råd: Positivt utlåtande för nytt läkemedel mot hudcancer

Pressmeddelanden   •   2011-12-20 08:40 CET

Europeiska myndigheten för läkemedel är positiv till att tabletten Zelboraf godkänns för behandling av patienter med spridd hudcancer, malignt melanom, som har en särskild genmutation.

Media-no-image

Nytt hopp för patienter med aggressiv basalcellscancer

Pressmeddelanden   •   2011-09-26 11:25 CEST

Nu kan patienter med en svår form av hudcancer, så kallad avancerad basalcellscancer, behandlas med en kapsel som krymper tumören. Det visar en internationell studie där 104 patienter från Australien, USA och Europa deltagit. Studien presenteras idag på den Europeiska cancerkongressen ECCO/ESMO i Stockholm.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.