Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Stor efterfrågan - men liten tillgänglighet - på preventiv vård i Sverige

Stor efterfrågan - men liten tillgänglighet - på preventiv vård i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 12:40 CEST

Majoritet av befolkningen vill att hälso- och sjukvården ska vara engagerade i att arbeta förbyggande med deras hälsa. Men idag är det bara en liten del av vårdens resurser som satsas på preventiva åtgärder, trots kunskapen om att det kan ge stora vinster. Mer om orsaker och möjliga lösningar på dagens obalans mellan sjukvård och prevention finns att läsa i den nypublicerade preventionsrapporten.

Nytt test för upptäckt av förstadier till livmoderhalscancer

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2014 08:38 CET

Livmoderhalscancer orsakas av infektioner med Humant papillomvirus (HPV). Cellprovstestet CINtec PLUS har utvecklats för att identifiera de HPV-infektioner som riskerar att leda till cancer och kräver åtgärd. När man jämför med det traditionella sättet att analysera gynekologiska cellprov så är CINtec PLUS-testet mer effektivt när det gäller att hitta förstadier till livmoderhalscancer.

HPV-test får utvidgad CE-märkning för primärscreening av livmoderhalscancer

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2012 14:00 CET

Roche meddelar idag att CE-märkningen av företagets HPV-test utvidgas att omfatta ytterligare ett användningsområde, primärscreening. Det innebär att undersökning med cellprov inte längre behövs genomföras tillsammans med eller före för att HPV-testets CE-märkning skall gälla. Den utvidgade CE-märkningen baseras på data som presenteras på International Papillomavirus Conference 30/11 – 9/12, 2012.

Nyheter 1 träff

Att vara #5minist är att var rädd om sitt eget liv​

Att vara #5minist är att var rädd om sitt eget liv​

Nyheter   •   Maj 21, 2018 16:38 CEST

Kvinnor som regelbundet går på gynekologisk cellprovtagning minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer med 90 procent. Men trots att provtagningen tar max 5 minuter är det var femte kvinna som låter bli . Många landsting och vårdgivare uppmärksammar nu vikten av cellprovtagning genom att anordna ”Cellprovsveckan”. Vi hjälper till att skapa medvetenhet genom onlinekampanjen #5minist.

Dokument 1 träff

Från sjukvård till hälsovård. Prevention är medicinen för ett hållbart samhälle. Rapport 2019.

Från sjukvård till hälsovård. Prevention är medicinen för ett hållbart samhälle. En rapport om prevention för ett hälsosamt och hållbart samhälle. Juni 2019. PwC i samarbete med AbbVie, Apoteket AB, Roche Diagnostics och Tamro.