Su3zndgrotrbj37dojok

Växande likgiltighet om tortyr bland svenskar

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 13:42 CET

Var tionde svensk accepterar att tortyr är en del av krig. Ny undersökning av Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Svenska Röda Korset visar en växande likgiltighet inför användningen av tortyr och civila dödsfall i väpnade konflikter. Röda Korset anser svenska och internationella myndigheter måste skärpa kraven på utbildning i krigets lagar.

Wk83m7dwp0e9nrknrkxf

​​Röda Korset räddar liv i jordbävningsdrabbade Aceh-provinsen

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 15:34 CET

Hjälpinsatsen pågår för fullt efter det kraftiga jordskalv som drabbade Aceh-provinsen på Sumatra tidigt i morse lokal tid. Uppemot 100 personer har omkommit medan många sitter fast i rasmassorna under byggnader som har kollapsat.

Ebzoytdajqepl9g3hzs7

20 000 människor har flytt Aleppo de senaste dygnen

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 18:52 CET

De senaste tre dagarna har uppemot 20 000 människor flytt från den syriska staden Aleppo. De humanitära behoven ökar för varje dag och just nu är mat, vatten, sjukvård och medicin vad människor behöver som allra mest.

F2yaj66zmymdl4ehpryi

Katastrofal situation i Aleppo förvärras

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 10:03 CET

Hundratals kvinnor och män, flickor och pojkar har dödats i Aleppo sedan i mitten av september. Varje dag når våldet nya nivåer. I skottlinjen står också sjukvården som direkt attackeras.

Yamb13qcqhgf6x62v9lf

Desperat situation för civila i Taiz

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2016 17:34 CET

​ Efter dagar av intensiva stridigheter är Internationella rödakorskommittén (ICRC) alarmerad av situationen i den jemenitiska staden Taiz. – Krypskyttar och urskillningslös granatbeskjutning stänger in civilbefolkningen. Döda kroppar ligger på gatorna och människor saknar tillgång till mat och vatten. Situationen är desperat, säger Alexandre Faite, chef för ICRC i Jemen.

D2rfbviwvejvkf4ydjqa

​​Canon donerar en miljon till Röda Korset

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 07:30 CET

Tack vare samarbetet mellan Canon och Röda Korset har över en miljon barn och ungdomar fått läxhjälp eller hjälp att återförenats med sina familjer som splittrats på flykt undan humanitära katastrofer. Tillsammans med Canon startar Röda Korset nu kampanjen #selfieless för att uppmärksamma värdet av att engagera sig för andra.

Media no image

​​Röda Korset kallar till riksstämma

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 22:30 CET

I enlighet med föreningens stadgar har Svenska Röda Korsets styrelse idag fattat beslut om att en extra riksstämma ska hållas i maj 2017. Detta med anledning av nyval av ordförande för styrelsen.

Vid den extra riksstämman kommer ny ordinarie styrelseordförande att väljas.

- Vi fortsätter nu arbetet framåt och den extra riksstämman ger oss tillfälle att föra dialog med representanter för vår organisation. Det är viktigt att vi nu fortsatt lägger fokus på de enorma humanitära utmaningar som världen står inför. Vårt uppdrag är att ge hopp och rädda liv, säger Bo Hermansson, tillförordnad styrelseordförande fram till den extra riksstämman.

Svenska Röda Korset består av cirka 120 000 medlemmar, cirka 33 000 frivilliga och drygt 930 lokala kretsar. Riksstämman är Röda Korsets högsta beslutande organ och på stämman fattar representanter för medlemmarna de övergripande besluten om organisationens framtid och väljer ledamöter till styrelsen.

Bo Hermansson har suttit i Svenska Röda Korsets styrelse sedan 2010.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hammarbäck, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 48 20

_________________________________________________

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

I enlighet med föreningens stadgar har Svenska Röda Korsets styrelse idag fattat beslut om att en extra riksstämma ska hållas i maj 2017.

Läs vidare »
Media no image

Ny forskningsstudie: Utbredd psykisk ohälsa bland flyktingar och nyanlända

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 11:52 CET

Tortyr, krig och farliga flyktupplevelser. I en ny forskningsstudie om psykisk ohälsa bland flyktingar och nyanlända uppger nästan alla tillfrågade att de varit utsatta för någon typ av traumatisk händelse i sitt tidigare hemland eller under sin tid på flykt. Bland nyanlända från Syrien uppgav drygt 30 procent att de blivit utsatta för tortyr.

Studien indikerar dessutom att psykisk ohälsa i form av depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och lågt välbefinnande är betydligt vanligare bland asylsökande än bland personer som fått uppehållstillstånd.
– Våra resultat indikerar att det finns ett tydligt behov av att utveckla vården, dess resurser och tillgänglighet för flyktingar, säger Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsa vid Röda Korsets Högskola som tillsammans med Svenska Röda Korset arbetat fram forskningsresultatet.

– På en samhällsnivå ser vi även indikationer på vikten av att öka kunskapen, motverka påfrestande levnadsförhållanden, ensamhet och isolering samt åtgärder för att underlätta social samhörighet och delaktighet för att främja den psykiska hälsan hos dessa personer.

Även för dem som klarat asylprocessen och fått uppehållstillstånd kvarstår den psykiska ohälsan. Var tredje nyanländ från Syrien lider allvarligt av depression eller ångest, visar forskningsstudien. Samtidigt lider 30 procent av symtom som stämmer överens med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Resultatet av forskningsstudien visar tydligt att det brådskar med mer resurser till vård och behandling för dem som drabbas av psykisk ohälsa. Samtidigt får vi inte traumatisera alla flyktingar. För många räcker det med trygghet, stabilitet och stöd. För dem som behöver specialistbehandling kan man med rätt insatser få hjälp att resa sig igen, säger Ulrika Wickman, vårdchef på Svenska Röda Korset.

Röda Korset har under mer än 30 år mött och behandlat tiotusentals krigsskadade och torterade. Idag finns sex behandlingscenter i Röda Korsets regi runt om i Sverige.

2014 inledde Röda Korsets Högskola och Svenska Röda Korset ett forskningssamarbete om psykisk ohälsa bland flyktingar och nyanlända. Som en del i detta arbete ingår den aktuella forskningsstudien som grundar sig på ett svarsunderlag från 1 400 personer.

Frågorna berörde följande områden: psykisk hälsa, livssituation, händelser före och under flykten, och betydelsen av socialt stöd.

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Maude Fröberg, pressekreterare
Telefon: 08-452 48 20

_________________________________________________
Röda Korset finns i 190 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Oavsett som man just anlänt till Sverige, väntar på asyl eller är i stånd med att etablera sig kan trauma från flykten visa sig. En ny forskningsstudie från Röda Korsets Högskolan och Svenska Röda Korset visar att var tredje nyanländ från Syrien uppger sig lida av posttraumatisk stress och ångest/depression.

Läs vidare »
Media no image

Microsoft Sverige donerar mjukvara värd tio miljoner till Röda Korset

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2016 09:00 CET

Microsoft donerar mjukvara till ett värde av tio miljoner kronor för att hjälpa Svenska Röda Korset hjälpa fler.

Summan som Röda Korset sparar årligen i licensavgifter motsvarar exempelvis att 400 000 barn kan vaccineras mot stelkramp, polio och kikhosta.

- För Röda Korset är det otroligt viktigt att vi hushållar med de pengar som engagerade skänker, så att så mycket som möjligt går till att hjälpa medmänniskor i utsatthet. Samtidigt är det viktigt att vi har de bästa verktygen som finns, också det för att kunna hjälpa så många som möjligt så bra som möjligt. Genom Microsofts donation lyckas vi med både och, säger Therése Engström, tf kommunikations- och insamlingschef vid Svenska Röda Korset.

Vad det handlar om är att Microsofts teknik och produkter implementeras i verksamheten, så att Röda Korset kan fokusera på sitt viktiga arbete och göra det ännu bättre.

I och med donationen har Röda Korset tagit ett kliv framåt i utvecklingen och effektiviserat sin digitala plattform.

 -  Det handlar inte bara om att spara pengar, minska administrationen och få bättre verktyg för att bedriva vår kärnverksamhet. Det handlar också om att de här verktygen är en förutsättning för vår digitala satsning som ska ta Röda Korset in i framtiden, där det digitala är en nyckel såväl när det gäller att samla det stora engagemang vi ser, som att möta den växande utsatthet vi möter i vårt arbete, säger Martin Tägtström, IT-chef på Svenska Röda Korset.

Microsoft har länge dedikerat arbetat med filantropi och jobbar kontinuerligt med välgörenhetsprojekt som detta med Röda Korset. Alla ideella organisationer har möjlighet att ansöka om programvarudonationer genom samarbetspartnern TechSoup i Sverige, vilket också Röda Korset gjorde.

- Röda Korset gör ett väldigt betydelsefullt arbete i världen, därför vill vi stödja organisationen genom att ge dem bättre digitala verktyg som gör att de kan ha fullt fokus på att hjälpa människor, säger Daniel Akenine, teknik och säkerhetschef på Microsoft Sverige, och ansvarig för Microsofts citizenshiparbete i Sverige.

Ideella organisationer har snarlika behov av funktionella tekniska lösningar som vinstdrivande företag, men begränsade resurser. Förutom nya serverlicenser har Röda Korset också fått uppgraderade programvaror, inklusive kundrelationssystemet Dynamics CRM.

- Plattformen möjliggör för oss att överblicka data från medlemmar, givare och frivilliga, sköta kundservice samt ekonomisk administration. Allt sammantaget har Microsofts tekniska lösningar blivit ett väldigt bra stöd för Röda Korset och organisationen, säger Martin Tägtström.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hammarbäck, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 48 20

Martin Tägström, IT-chef Röda Korset, martin.tagtstrom@redcross.se

Johanna Snickars, Kommunikationschef Microsoft Sverige, Johanna.Snickars@microsoft.com

_________________________________________________
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och finns i 190 av världens länder. Vi kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Microsoft donerar mjukvara till ett värde av tio miljoner kronor för att hjälpa svenska Röda Korset hjälpa fler.

Läs vidare »
Media no image

Lansering: Ny forskarrapport om psykisk ohälsa bland flyktingar och nyanlända

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2016 15:35 CET

Många som flyr bär på trauman från tortyr, krig, förföljelse eller farliga flyktupplevelser. Svenska Röda Korset öppnade sitt första behandlingscenter för krigsskadade och torterade för mer än 30 år sedan och har sedan dess mött och behandlat tusentals personer. Men många er skulle behöva stöd och hjälp.

För att öka kunskapen om psykisk ohälsa till följd av krig och tortyr inledde Röda Korset och Röda Korsets Högskola ett forskningssamarbete 2014. Som en del i detta samarbete lanseras nu en forskningsstudie som är den första i sitt slag om psykisk ohälsa bland flyktingar och nyanlända. Studien har delfinnansierats av Arbetsmarknadsdepartementet. Resultat, slutsatser och rekommendationer kommer att presenteras utifrån ett antal frågor som 1 400 flyktingar och nyanlända besvarat.

Frågorna berör följande områden:
- Psykisk hälsa
- Livssituation
- Händelser före och under flykten
- Betydelsen av socialt stöd

Plats Röda Korset, Hornsgatan 54 (Mariatorget) Stockholm
Datum: 10 november
Tid: kl. 09.15–10.00
Kaffe/the och smörgås serveras från kl. 08.45
Medverkande Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsovetenskap, Röda Korsets Högskola

Anmälan ase.lilja@redcross.se
OSA senast 7 november
VÄLKOMMEN!

_________________________________________________
Röda Korset finns i 190 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

För att ö̈ka kunskapen om psykisk ohälsa till följd av krig och tortyr inledde Röda Korset och Röda Korsets Högskola ett forskningssamarbete 2014. Som en del i detta samarbete lanseras nu en forskningsstudie som är den första i sitt slag om psykisk ohälsa bland flyktingar och nyanlända.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Denna telefon är kopplad till jourhavande pressekreterare hela dygnet.

Telefon: 08-452 4802 (Obs! Ring gärna via pressjourtelefonen) - Kontakta mig i alla pressfrågor som rör Röda Korset.

Om Röda Korset

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof

Röda Korset arbetar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige. Röda Korset finns i 190 länder och finns lokalt representerade före, under och efter katastrofer.

Adress

  • Röda Korset
  • Hornsgatan 54 / Box 17563
  • 118 91 Stockholm

Röda Korsets regionala kontor på MyNewsdesk