Tags

röda korset 86 svenska röda korset 29 katastrof 18 katastrofhjälp 15 kampanj 12 frivillighet 11 insamling 8 rapport 7 icrc 7 asyl 6 papperslösa 6 haiti 5 jordbävning 5 rädda mammorna 5 ifrc 5 world disasters report 5 konflikt 5 migration 4 tortyr 4 årsredovisning 3 hälsovård 3 tsunami 3 teknologi 3 wdr 3 första hjälpen 3 novus 3 eu 3 familjeåterförening 2 migrationsverket 2 faktablad 2 krig 2 röda korsets center för torterade flyktingar 2 humanitär rätt 2 asylprocess 2 syrien 2 mors dag 2 flyktingar 2 dublinförordningen 2 bistånd 2 bengt westerberg 2 asylfrågor 2 våld i nära relationer 2 sjukvård 2 rätt till vård 2 think differently 2 svält 2 mamma 2 yttrande 2 ensamhet 2 dokumentlösa 2 hälso- och sjukvård 2 vanvårdade 2 rkc 2 afrikas horn 2 europa 2 remissvar 2 slagfärdiga 2 tsunamikatastrofen 2 malaria 2 hedersvåld 2 migrationsdomstolarna 1 the winning formula to beat malaria 1 fredrik reinfeldt 1 genèvekonventionen 1 valenkät 1 biståndspolitik 1 mona sahlin 1 omorganisation 1 hjälpmedel 1 sprutnarkomaner 1 rådslag 1 hungersnöd 1 internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen 1 alliansen 1 grafik 1 folke bernadotte 1 tiggeri 1 förvar 1 medmänniska 1 aids 1 hiv 1 ekonomisk kris 1 posttraumatisk stress 1 sexmånaders rapport 1 jan björklund 1 sara hedrenius 1 enkät 1 matsäkerhet 1 ofrivillig ensamhet 1 maud olofsson 1 hiv/aids 1 asylsökande 1 almedalsveckan 1 rödgröna 1 raoul wallenberginstitutet 1 röda korsets center 1 novus opinion 1 kenya 1 under ytan 1 internflyktingar 1 Visa alla taggar
Rapport: Worlds Disaster Report 2014

Rapport: Worlds Disaster Report 2014

Dokument   •   2014-10-17 10:57 CEST

Röda Korset sin årsrapport World Disasters Report har i år temat kulturers inverkan på effekterna av naturkatastrofer. En bättre förståelse för lokala kulturer och större hänsyn till lokalbefolkningens normer och traditioner kan öka möjligheterna till katastrofförebyggande arbete och i sin tur minska kostnaderna för katastrofarbetet.

En kväll för medmänsklighet

En kväll för medmänsklighet

Dokument   •   2014-08-22 16:21 CEST

På tisdag, den 26 augusti, klockan 19.00 hålls en konsert till stöd för civila som är på flykt i Norra Irak. Artisterna Darin, Petter, Petra Marklund, Simon Emanuel, Ison & Fille och Min stora sorg medverkar och biljettintäkterna går till Röda Korset.

The humanitarian situation of people fleeing Syria and their access to international protection in the EU and associated Shengen countries

"Syrien har blivit detta århundrades stora tragedi - en skamfull humanitära katastrof med ett lidande och förflyttande som vi historiskt aldrig tidigare skådat", har FNs högkommissarie för flyktingar António Guterres konstaterat. Europas samlade Rödakorsföreningar har tagit fram sex rekommendationer om hanteringen av syriska flyktingar till EU, dess medlemstater och associerade Schengenstater.

Årsbok 2013 för Röda Korsets vårdenhet

Årsbok 2013 för Röda Korsets vårdenhet

Dokument   •   2014-06-17 16:00 CEST

Årspresentationen av vårdverksamheten har i år fokus på behandlingsarbetet på Röda Korsets center för krigs – och tortyrskadade. Röda Korset har behandlingscenter på nio platser i landet, där flyktingar kan bearbeta traumatiska upplevelser.

Röda Korsets program för Almedalsveckan 2014.

Dagliga politikerutfrågningar om humanitär politik och humanitet och en mängd programpunkter. Tältet på Tage Cervins gata är öppet dagligen och vi arrangerar och medverkar även i seminarier på olika platser. Dessutom lär vi ut första hjälpen och anordnar en minifestival! Printa ut programmet och ha koll!

Annons - Medmänskligt Europa med Röda Korset

Annons i samband med EU-valet 2014. I Sverige och Europa ökar den organiserade intoleransen och rasismen. Samtidigt är vi allt fler som aktivt tar ställning i ord och handling för humanitet. Röda Korset kämpar för ett öppet och medmänskligt samhälle där alla respekteras. Idag är en viktig dag att vara medmänniska.

Rapport om denguefeber: Turning up the volume on a silent disaster

Ny rapport från Internationella rödakors - och rödahalvmånefederationen, IFRC. På 50 år har smittan spridits från nio länder till att nu ha etablerats sig i fler än 100 länder. I dag lever över 40 procent av världens befolkning i områden där de riskerar att smittas av denguefeber och 390 miljoner människor drabbas varje år.

Rapport: Violent incidents affecting the delivery of health care - health care in danger January 2012 to December 2013

På världshälsodagen den 7 april 2014 publicerade Internationella Rödakorskommittén (ICRC) denna rapport som granskat antalet våldsincidenter mot hälsovårdsinrättningar och hälsovårdspersonal i 23 länder under januari 2012 till december 2013. Under perioden rapporterades det 1 809 incidenter som inkluderade allt från bombinar av sjukhus till dödshot mot personal.

Annons Maten är slut. 80x65

Annons Maten är slut. 80x65

Dokument   •   2014-03-03 07:45 CET

Annons i samband med Röda Korsets kampanj för att få mat till Syrien. 6 miljoner människor är i akut behov av mat. Publicera gärna annonsen!

Röda Korsets yttrande över utredningen ”Särskilt ömmande omständigheter" (Ds. 2014:5)

Det handlar om vilka krav som ska ställas för att en asylsökande ska beviljas asyl på humanitära grunder i Sverige. Utredningen föreslår lättnader i beviskraven när det gäller barn, vilket välkomnas av Svenska Röda Korset, men vi anser att alla asylsökande, oavsett ålder, borde bedömas utifrån ett lägre beviskrav.

Röda Korsets yttrande över Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform

Röda Korsets yttrande i förslaget om regeringens biståndspolitisk plattform som framför en hel del kritik. Skrivelsen har bland annat för mycket fokus på individen och fel fokus på tillväxt. Inom rödakorsrörelsen ser vi nyttan av att organisare sig - finnas på plats före, under och efter katastrofen. Beredskap räddar liv och vi värnar dessutom om det humanitära perspektivet.

Rapport: Violent incidents affecting health care - Health care in danger January to December 2012

Under 2012 samlade Internationella rödakorskommittén ICRC in 921 våldsincidenter som drabbat hälsovården under väpnade konflikter och andra katastrofer i 22 länder. Incidenterna inkluderar våldshot mot hälsovårdspersonal, skadade och sjuka, hälsovårdsinrättningar och sjukvårdsfordon. På engelska. Mer info: http://www.icrc.org/eng/what-we-do/safeguarding-health-care/index.jsp?cpn=hcid

Behov och brister i mottagandet och etableringen av migranter

Röda Korset bedriver idag 500 verksamheter som riktar sig till migranter. Under hösten gjordes en kartläggning bland frivilliga och anställda inom Röda Korset för att dokumentera vilka huvudsakliga behov de migranter som söker till Röda Korset har. En viktig slutsats är att stat och kommun måste bli betydligt bättre på att ta sitt ansvar för att möta migranters grundläggande behov och rättigheter.

Rapport 2013 - Familjeåterförening -en (o)möjlighet?

En nulägesrapport som visar en dyster bild där barn inte får sin ansökan prövad och där svensk lag och praxis inte anpassas till familjernas situation. Rapporten Familjeåterförening -en (o)möjlighet? visar på en mängd fortsatta brister i tillämpningen och därmed i rättssäkerheten. Röda Korset i samarbete med Rädda Barnen, Sociala Missionen och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Inbjudan till presentation: World Disasters Report 2013

Välkommen till presentationen av World Disasters Report 2013 ”Focus on Technology and theFuture of Humanitarian Intervention” Plats: KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Osquarsbacke 14, sal E3 Datum: Torsdagen den 31 oktober 2013 Tid: Klockan 15.00 –17.00 Anmälan: anna.engstrand@redcross.se

Grafik till World Disaster Report 2013

Grafik till World Disaster Report 2013

Dokument   •   2013-10-17 08:00 CEST

Årets World Disasters Report från Röda Korset handlar om att ökad tillgång på teknik räddar liv i naturkatastrofer. Här finns enkel och läggöverskådlig grafik till rapporten.

Rapport: World Disasters Report 2013

Rapport: World Disasters Report 2013

Dokument   •   2013-10-17 08:00 CEST

World Disasters Report 2013 handlar i år om teknikens möjligheter för att förbättra humanitära insatser och öka människors motståndskraft mot katastrofer. World Disasters Report är en sammanställning av fakta, analys och det senaste inom katastrofbiståndet. Rapporten, som är en årlig publikation, utges av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen.

Rapport från Röda Korset - Think Differently

Röda Korsets rapport, Think Differently, visar att fler människor i Europa blir fattiga, de fattiga blir fattigare och klyftan mellan rika och fattiga växer. Samma trend finns i hela Europa, inte bara i de länder som brukar förknippas med krisen. För första gången i modern tid tvingas många barn i Europa att leva under svårare förhållanden än sina föräldrar.

Sammanfattning av rapport från Röda Korset: Think Differently

Sammanfattning av Röda Korsets rapport, Think Differently. Rapporten visar att fler människor i Europa blir fattiga, de fattiga blir fattigare och klyftan mellan rika och fattiga växer. Samma trend finns i hela Europa, inte bara i de länder som brukar förknippas med krisen. För första gången i modern tid tvingas många barn i Europa att leva under svårare förhållanden än sina föräldrar.

Rapport från ECRE - utmaningar för ett effektivt gemensamt asylsystem i EU

För att skapa bättre översikt när det gäller situationen för asylsökande lanserar idag European Council for Refugees and Exiles (ECRE) en ny databas – Asylum Information Database (AIDA) – som innehåller information om 14 EU-länder och deras förfarande då det gäller asylprocedurer, mottagande och förhållanden i förvar.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.