Skip to main content

Överlämnande av direktiv för kartläggning av vård till papperslösa

Evenemang

18
DEC
Socialdepartementet, Fredsgatan 8
 

Vi hjälper regeringen och lämnar över korrekta och tydliga direktiv som vi utifrån våra erfarenheter och vår kompetens tycker ska vara gällande för utredningen för vård till papperslösa.

Organisationer som ställer sig bakom direktivet: Svenska Röda Korset, RFSU, Rädda Barnen, Vårdförbundet, Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska kyrkan, Unicef Sverige, Svenska Läkarförbundet, Rosengrenska stiftelsen, Caritas, Läkare i världen, Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges Psykologförbund, LO, Landsorganisationen, IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations), Psykiatriska Riksföreningen, ARA Antirasistiska Akademin, FSA Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Immigranternas Riksförbund, Tinnerökliniken, Deltastiftelsen, Svenska Barnläkarföreningen, TCO, WRA (White Ribbon Alliance Sweden), Riksföreningen för Skolsköterskor, Sjukgymnastförbundet, Akademikerförbundet SSR, FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd