Skip to main content

Seminarium: Lys upp mörkertalets kunskap - en eftermiddag om och med slagfärdiga

Evenemang

01
DEC
<p>Studio 5, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20 i Stockholm</p>
  -

Denna utbildning vänder sig till alla de verksamheter som vill motverka våld i nära relation, både ni som redan idag arbetar med frågan och ni som vill medverka framöver. Projektet Slagfärdiga erbjuder politiker, media, myndigheter, företag och föreningar en nationell plattform där vi kan samla och sprida den Slagfärdiga kunskapen. Slagfärdiga personer är: de som någon gång i livet har upplevt våld i nära relation vet vilket stöd de hade behövt, vad de fick som var bra, dåligt och vad som saknades helt. De vet hur bemötandet och attityderna behöver utvecklas för den akuta fasen, rehabiliteringen och tiden därefter. Få kunskap genom föreläsare som har erfarenhet. Anmälan snarast på utbildning@slagfardiga.org eller kontakta projektledare Ann Wedin, 08-452 47 46k, ostnad: 333 kronor.