Skip to main content

Synliggör och motverka våld i nära relationer

Evenemang

03
SEP
Röda Korset, Hornsgatan 54, Stockholm Anmälan och mer information: 08-4524801 sara.hedrenius@redcross.se
  -
De som upplevt och överlevt våld i nära relationer vill bidra med sin kunskap. Röda Korset och Slagfärdiga bjuder därför in till samverkansmöte och konsert för att synliggöra kunskapen. Betydande personer och myndigheter har anmält sitt deltagande liksom representanter från samtliga riksdagspartier utom ett. Vi erbjuder även journalister att medverka. Mer information www.slagfardiga.se