Tags

Debattartikel: Katastrofarbetet riskerar att misslyckas utan insikt om kultur och attityder

Debattartikel: Katastrofarbetet riskerar att misslyckas utan insikt om kultur och attityder

Nyheter   •   2014-10-17 10:58 CEST

Debattartikel publicerad på Biståndsdebatten.se torsdagen den 16 oktober 2014. Röda Korset i ny rapport: katastrofarbetet riskerar att misslyckas utan insikt om kultur och attityder. Artikeln bygger på Röda Korsets årliga rapport World Disasters Report som i år publicerades den 16 oktober 2014.

Media-no-image

Vårdpersonals frivilliginsater

Nyheter   •   2014-03-18 11:52 CET

Socialstyrelsen har nu av regeringen getts i uppdrag att utreda vilka åtgärder, till exempel i form av författningsändringar, som krävs för att legitimerad vårdpersonal ska kunna arbeta inom ideell föreningsverksamhet. Under utredningstiden fram till 15 december bör föreningar fåbesked om de kan fortsätta att tillhandahålla den uppskattade hjälp de erbjudit hittills

Debattatikel:Oacceptabelt att miljoner syrier vägras nödhjälp

Debattatikel:Oacceptabelt att miljoner syrier vägras nödhjälp

Nyheter   •   2014-03-17 09:41 CET

Den 15 mars 2011 demonstrerade syrier över hela Syrien för demokrati. Demonstrationerna slogs ner och det som kom att bli startskottet för en nu tre år lång konflikt var ett faktum. När konflikten går in på sitt fjärde år skriver Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich en debattartikel på SVT Debatt om en omvärld som inte visar vilja att lösa konflikten och miljoner människor som vägras nödhjälp.

Media-no-image

Debattartikel: Krafttag krävs för att familjer ska kunna återförenas

Nyheter   •   2013-11-20 12:12 CET

Trots att beviskraven sänkts för barnfamiljer är det fortsatt svårt för en del familjer som splittrats att återförenas. Röda Korset, Rädda Barnen, Sociala Missionen och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar i gemensam debattartikel med anledning av en ny rapport, ”Familjeåterförening - en (o)möjlighet?” Bland annat ställs krav på agerande och att tillämpa barnkonventionen som lag.

Debattartikel: Europa måste hitta nya lösningar på krisen

Debattartikel: Europa måste hitta nya lösningar på krisen

Nyheter   •   2013-10-10 14:47 CEST

Europa upplever sin värsta ekonomiska kris på 60 år. Slå vakt om de sociala trygghetssystemen, undvik nedskärningar inom hälsovård och socialt stöd, garantera migranters rättigheter och driv aktiva arbetsmarknadsinsatser är några av de uppmaning Röda Korset ger Europas regeringar i denna debattartikel. Artikeln publicerades på G-P:s webb 10/10-13.

Media-no-image

Debattartikel: Stäng inte gränserna för Syriens flyende

Nyheter   •   2013-09-15 13:30 CEST

Eva von Oelreich och Ulrika Årehed Kågström, Svenska Röda Korset, om att EU och regeringen borde ta mer ansvar för flyktingkatastrofen i Syrien. Slopa visumkraven och ge den vård som behövs är ett par av de krav Röda Korset ställer. Artikeln publicerades på SvD webb 14/9-13.

Media-no-image

Debattartikel: EU måste vara en fristad

Nyheter   •   2013-09-08 13:30 CEST

Europa och EU måste vara en fristad för människor som är i behov av skydd. EU och dess medlemsländer måste fullt ut respektera och tillämpa europeisk flyktingrätt och ­mänskliga rättigheter vid och utanför Europas gränser. Debattartikel av Alexandra Segenstedt, jurist/ rådgivare migration, Svenska Röda Korset. Artikel publicerades i ETC 5 september 2013.

Media-no-image

Röda Korset program i Almedalen 2013

Nyheter   •   2013-06-24 15:01 CEST

Röda Korset uppmanar EU att öppna vägar för asyl

Röda Korset uppmanar EU att öppna vägar för asyl

Nyheter   •   2013-06-19 11:37 CEST

EU:s medlemsstater bör upprätthålla migranters rätt till internationellt skydd och en rättssäker prövning. Inför den internationella flyktingdagen, 20 juni, vill Röda Korset påminna EU:s medlemsstater om att rätten att söka internationellt skydd, asyl, är en rättighet för alla och envar och för att efterleva denna rättighet krävs självfallet också en legala möjligheter för att ta sig till EU.

Röda Korset ser fortfarande allvarliga brister i det europeiska asylsystemet

Röda Korset ser fortfarande allvarliga brister i det europeiska asylsystemet

Nyheter   •   2013-06-12 20:41 CEST

Idag röstade Europaparlamentet igenom det så kallade europeiska asylsystemet, CEAS. Syftet har varit att förbättra och harmonisera asylprocessen inom EU, men trots dagens beslut anser Röda Korset att det fortfarande finns allvarliga brister. Flera delar av paketet är en besvikelse och särskilt vill Röda Korset uppmärksamma reglerna kring förvar.

Media-no-image

Cyklonen Mahasen – kontakter i Bangladesh och Myanmar

Nyheter   •   2013-05-16 15:40 CEST

Kontakta Röda Korset i Bangladesh och Myanmar för senaste information om läget med cyklonen Mahasen. Tidig fredag morgon förväntas den nå land och drabbar då omkring 8 miljoner människor som bor i Bangladesh, Myanmar och i Norra Indien. Röda Korset hjälper med evakuering, tält, kläder, mat och mediciner. Maherin Ahmed, Bangladesh: + 8801714113947 Becky Webb, Myanmar: +95 098610257

Media-no-image

Hungerstrejk i Boden som engagerar medmänniskor

Nyheter   •   2013-04-23 15:01 CEST

Det är nu sjätte dygnet för fem av de nio hungerstrejkande männen i Boden. Röda Korset och många medmänniskor engagerar sig för männen som ligger utanför Migrationsverkets lokal i Boden med tejpade munnar. Barbro Hällgren Andreasson berättar gärna vad Röda Korset gör för de hungerstrejkande afghanerna i Boden. Telefon: 070-2903748

Media-no-image

Efterskalv och beredskap efter stor jordbävning i Iran

Nyheter   •   2013-04-17 16:12 CEST

Efter den kraftiga jordbävningen på 7,8 magnitud i sydöstra Iran i igår har hittills åtta efterskalv registrerats. Iranska Röda Halvmånen skickade under gårdagen 40 ambulanser till området och har nu 46 olika räddningslag på plats som söker igenom de drabbade områdena. I Gosht, Saravan, Khash och Souran har Röda Halvmånen byggt upp läger med 400 tält där1679 personer hittills har sökt skydd.

Debattartikel: Skador från tortyr bör uppmärksammas mer Skicka till:

Debattartikel: Skador från tortyr bör uppmärksammas mer Skicka till:

Nyheter   •   2013-04-17 11:49 CEST

Sverige behöver vidta en rad åtgärder för att säkerställa torterades rättigheter. Alltför många står i kö i Sverige för att få behandling för sina skador, skriver Eva von Oelreich och Eva Hall, Röda Korset. Den 16-17 april samlas specialister från 15 europeiska länder i Stockholm för en internationell konferens om tortyr och dess konsekvenser.

Media-no-image

Inbjudan till pressträff med Palestinas Röda Halvmåne

Nyheter   •   2013-03-15 13:11 CET

Den 18-19 mars besöker Dr Younis Al-Khatib,ordförande i Palestinas Röda Halvmåne, Sverige. I samband med besöket hålls en pressträff på Svenska Röda Korset.

Media-no-image

Hög tid att söka Röda Korsets journalistpris 2013

Nyheter   •   2013-02-18 06:00 CET

Det är hög tid att söka Svenska Röda Korset journalistpris. Deadline 1 mars!. För att utse ett vinnande bidrag önskar vi ta del av reportage som publicerats under 2012. Röda Korset vill belysa och belöna den som har mod och integritet att gå sin egen väg och skapa uppmärksamhet kring människor i utsatta situationer utanför den gängse nyhetsrapporteringen.

Media-no-image

Viktig överklagan för att veta hur arv hanteras i framtiden

Nyheter   •   2013-02-07 10:10 CET

Klargöranden med anledning av tidningen Metros artikel om att Röda Korset överklagar arvstvist. I det aktuella fallet rör sig tvisten inte om pengarna utan om hur sent man kan överklaga ett testamente och när man kan bevisa att ett juridiskt dokument överlämnats. En principiellt viktig fråga för framtiden, men absolut ingen kamp om ett arv.

Röda Korset kartlägger hjälpbehov i finanskrisens spår

Röda Korset kartlägger hjälpbehov i finanskrisens spår

Nyheter   •   2013-01-30 11:44 CET

Röda Korset oroas för ökad spänning och främlingsfientlighet då miljontals i Europa drabbas av arbetslöshet, utförsäkring, hemlöshet och allmän osäkerhet om framtiden. Just nu pågår ett arbete med att kartlägga behoven i Europas länder.

Media-no-image

Inbjudan till presentation av ICRC:s appell för 2013 med Pierre Krähenbühl, operativ chef

Nyheter   •   2013-01-28 13:20 CET

Välkommen till en presentation av Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) appell för 2013 med Pierre Krähenbühl, operativ chef. Torsdagen den 31 januari klockan 9.30-10.20 i Röda Korsets lokaler på Hornsgatan 54 i Stockholm. OBS! Branschinbjudan.

Media-no-image

Aktuella kontakter i Kongo och Gaza

Nyheter   •   2012-11-20 16:29 CET

Aktuella kontakter för information om den humanitära situationen i Gaza och Kongo.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.