Skip to main content

Dom från Migrationsöverdomstolen väcker hopp för asylsökande somalier

Nyhet   •   Feb 25, 2011 14:25 CET

Migrationsöverdomstolen beslutade igår i en vägledande dom att en somalisk medborgare får uppehållstillstånd i Sverige på grund av att det för närvarande råder inre väpnad konflikt i södra och mellersta Somalia. Domstolen konstaterar också att mannen saknar anknytning till norra Somalia och därför inte kan fly inom landet. Domen kan komma att påverka beslut om uppehållstillstånd för de asylsökande från Somalia som nu befinner sig i Sverige.

– Vi välkomnar det här beslutet och hoppas att det ska innebära att fler somalier i behov av skydd får asyl i Sverige. Domen är ett senkommet erkännande av att det råder ett tillstånd av inre väpnad konflikt i hela södra och mellersta Somalia, säger Karl Nilsson, rådgivare utlänningsrätt i Röda Korset.

Världens stater har gett Röda Korset i uppdrag att bevaka den humanitära rätten. Som en del av detta uppdrag verkar Röda Korset för att de som drabbas av krig och förföljelse ska ges skydd. Bara under 2010 sökte fler än 5 000 somalier asyl i Sverige.