Skip to main content

Fakta om Röda Korset och fas 3

Nyhet   •   Feb 11, 2011 19:19 CET

I Röda Korsets mötesplatser runt om i Sverige sker second hand-försäljning, men man samarbetar även med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Frivården för rehabilitering av långtidssjukskrivna och arbetsträning för personer som av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden. Ungefär 200 personer är fas 3 placerade. Det gemensamma målet är att på bästa sätt ta hand om dem som behöver stöd att komma ut i arbetslivet.

- Vi vill ge människor som står långt ifrån ordinarie arbetsmarknad en chans att komma tillbaka. De får en möjlighet att bryta en social isolering och vi erbjuder en mjuk arbetsplats där man ska känna sig trygg och behövd, säger Irja Mellåker Hedin, samordnare för Röda Korsets mötesplats.

Det finns drygt 300 mötesplatser runt om i landet som drivs av lokala rödakorskretsar med frivilliga. Bland annat sköter varje enskild mötesplats sortering av skänkta varor, försäljning, redovisning, bokföring, kursarrangemang och annan verksamhet. De lokala rödakorskretsarna är egna juridiska enheter som sköter verksamheten genom främst ideellt arbete, men de kan också ha viss anställd personal som är föreståndare eller handledare.

- Årligen tar mötesplatserna emot omkring 1300 personer som av många olika skäl har hamnat utanför arbetslivet. Det kan röra sig om arbetsträning eller arbetsprövning av olika slag. Antalet fas 3-personer ändras från dag till dag och ligger enligt min bedömning för nuvarande på strax under 200 personer fördelade på 300 platser i landet, säger Irja Mellåker Hedin.

Om en person är utan arbete efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin blir man erbjuden fas 3 av Arbetsförmedlingen och får en ersättning motsvarande 65 procent av a-kasseersättningen (max 680 kr per dag och minst 223 kr per dag). I vecka 5 i år var 25 486 personer i fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin och av dem var alltså omkring 200 placerade på Röda Korsets mötesplatser.

Fas 3 har bland annat kritiserats i medierna för att ha utnyttjats av arbetsgivare eftersom man får 225 kr i ersättning om dagen per person.

- Alla som är fas 3-placerade på Röda Korsets mötesplatser ska ha handledare som har kontinuerliga och planerade träffar med Arbetsförmedlingen. Ersättningen utgår till den lokala kretsen för handledning av fas 3, och bidrar i förekommande fall till att betala handledarnas lön, utbildning och andra kringkostnader. All annan handlednings sker utan ersättning. Vi gör absolut ingen vinst på dessa ersättningar utan de ger ett bidrag till att täcka kostnaderna, säger Irja Mellåker Hedin.

Röda Korset har ett krav på att minst två personer ur den lokala kretsstyrelsen genomgår utbildning inom arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor tillsammans med IDEA och Almega. Eftersom Röda Korset är en frivilligorganisation är det inte särskilt vanligt att personer i jobb- och utvecklingsgarantin eller personer som ingår i någon annan form av arbetsträning kan erbjudas anställning inom Röda Korset. I ett flertal fall har dock personer slussats ut och fått anställningar i samhället efter placeringen och arbetsträningen. I mötesplatserna lägger man stor tyngd i arbetet att bygga upp ett självförtroende och se människan bakom rubriken och beteckningen fas 3.