Skip to main content

Krigsdagboken avslöjar misstänkta krigsförbrytelser i Irak

Nyhet   •   Okt 25, 2010 09:58 CEST

I helgen har amerikanska hemligstämplade dokument offentliggjorts som avslöjar övergrepp och misstänkta krigsförbrytelser i Irak. Bland annat visar dokumenten att fler civila dödsoffer än vad som tidigare har varit officiellt känt kan ha krävts under kriget i Irak. Av 109 000 dödsoffer som den amerikanska militären registrerat i Irak mellan 2004 och 2009 ska 66 000 ha varit civila offer. Enligt krigsdagboken har det dessutom förekommit systematisk tortyr och begravningar av oidentifierade offer.

- Siffrorna visar att cirka 60 procent av offren i Irak är civila men antalet är sannolikt högre och de visar bara de direkta dödsfallen i konflikten. Det är många civila offer som dör indirekt genom väpnade konflikter. Bland annat de som inte kan ta sig till sjukhus för att få vård eller inte får vaccinationer. Eller de som inte får tillgång till rent vatten eller som dör under flykten på väg till ett säkrare liv i till exempel Europa, säger Dick Clomén folkrättsrådgivare i Röda Korset.

Att de flesta av krigens offer är civila är ett faktum i dagens väpnade konflikter och så har det sett ut sedan andra världskriget.

Tiotusentals människor saknas efter konflikterna i Irak 1980-1988, 1990-1991, och efter konflikten som inleddes 2003. I de hemligstämplade dokumenten framgår nu att många oidentifierade döda har begravts.

- Det är oerhört viktigt för de överlevande att få veta vad som har hänt med anhöriga som försvunnit. Enligt internationell humanitär rätt har parterna i konflikten ett ansvar att dokumentera dödsfallen för att kunna identifiera de döda. De ska redovisa personer som rapporterats vara saknade och förse deras familjer med alla tillgängliga upplysningar om deras öde.

Internationella rödakorskommittén arbetar i dag tillsammans med myndigheterna i Irak för att ta reda på de saknades öde. Tusentals personer väntar fortfarande på besked om vad som har hänt deras anhöriga.

- Staterna bär också ett mycket stort ansvar för att förhindra övergrepp. De har skyldighet både att respektera och säkerställa respekt för den internationella humanitära rätten. Det innebär inte bara en skyldighet att avhålla sig från att begå kränkningar utan också att göra vad man kan för att förhindra att andra kränker den humanitära rätten.
 
Alla misstänka övergrepp i Irak måste utredas. Personer som gjort sig skyldiga till övergrepp och krigsförbytelser måste ställas inför rätta och dömas, i opartiska domstolar.

Arbetet för att förebygga att kränkningar av internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter är avgörande. I det arbetet ingår utbildning.

- Parterna i en konflikt måste se till att soldaterna har kunskap om krigets lagar och mänskliga rättigheter. För soldaterna och polisen ska det vara en självklarhet att man inte får döda civila, misshandla eller tortera tillfångatagna personer oavsett om dessa är civila eller soldater, säger Dick Clomén.

Mer information:
Iraq: helping detainees and their families

Röda Korset och folkrätten
Tredje Genèvekonventionen – skydd för krigsfångar

Fjärde Genèvekonventionen – skydd för civila