Skip to main content

Papperslösa får rätt till skola i Sverige

Nyhet   •   Okt 24, 2012 14:38 CEST

Papperslösas barn ska ha rätt att gå i skola i Sverige med start från första juli nästa år.  Det är en mänsklig rättighet att få gå i skola och Röda Korset har länge arbetat för papperslösas rätt till skolgång.

Svenska Röda Korset, som har arbetat för en lagförändring under flera år, kan nu glädjas över att barns rätt till utbildning och skolgång äntligen får stöd av nationell lagstiftning. Innebörden av lagstiftningen blir att alla barn i Sverige nu kommer ha rätt att delta i 6-årsverksamheten i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Rätten innebär även att om särskilda behov finns har barnet möjlighet att delta i särskoleverksamhet. Barnen inkluderas även i rätten till skolskjuts till och från skolan.

–Beslutet är väldigt viktigt för alla de barn som idag inte har rätt till skolgång i landet. Vi är glada att regeringen äntligen tar sitt ansvar. Nu ges dessa barn en bättre möjlighet i livet och slipper en del av det utanförskap som det innebär att leva och växa upp som papperslös, säger Charlotta Arwidson projektledare i Svenska Röda Korset.

Röda Korset har också arbetat för ett förbud för bland annat polis att besöka skolor i syfte att verkställa av- och utvisningsbeslut. Detta för att många av de papperslösa barnen känner sig rädda för att vistas i offentliga lokaler och att skolan ska vara en trygg plats för alla.  Lagförslaget inkludera inget sådant förbud men upphäver däremot skolornas informationsskyldighet till polismyndighet.