Skip to main content

Röda Korset efterfrågar reellt stöd till tvångsutvisade till Irak

Nyhet   •   Nov 10, 2010 15:11 CET

Röda Korset förutsätter att berörda myndigheterna ger alla irakier som hotas av tvångsutvisning information om möjligheten att vända sig till Europadomstolen samt ser till att detta också är praktiskt genomförbart. I annat fall är det är rimligt att skjuta upp tvångsutvisningar till Irak i avvaktan på Europadomstolens utredning.

Den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har, i ett brev till flera europeiska länders regeringar, informerat om att domstolen stoppar utvisningar tills vidare för de irakier som skickat sin anmälan dit. Anledningen är att det inkommit ett ökat antal anmälningar från irakier mot att återvända och att det rapporterats om att säkerhetsläget i landet har försämrats.

Irakier som riskerar att utvisas till Irak har alltså möjlighet att klaga till Europadomstolen.  Migrationsverket har enligt vad som framkommit i medierna bland annat hänvisat till att de berörda irakierna kan få information om detta av sitt juridiska biträde.  Det är dock inte säkert att de irakier som är berörda har tillgång till ett juridiskt biträde.

– På grund av språksvårigheter kan vissa heller inte tillgodogöra sig informationen om detta som Migrationsverket har publicerat på sin hemsida. De irakier som sitter frihetsberövade i avvaktan på tvångsutvisning har dessutom begränsade möjligheter att uppsöka organisationer eller andra som kan informera och bistå dem, säger Anki Carlsson som är rådgivare i migrationsfrågor i Svenska Röda Korset.

Asylsökande som ska tvångsutvisas till Irak ska ges en reell möjlighet att vända sig till Europadomstolen. Domstolen har redan stoppat flera utvisningar efter att ha tagit emot anmälningar från irakiska asylsökande i Sverige, men Migrationsverket planerar för närvarande inte något generellt stopp. Endast i de enskilda irakiska fall där en begäran från domstolen inkommit tänker Migrationsverket stoppa verkställigheten.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset, 08-452 4801
Anki Carlsson, rådgivare i migrationsfrågor Röda Korset, 08-452 4708