Skip to main content

Röda Korset uppmanar EU att öppna vägar för asyl

Nyhet   •   Jun 19, 2013 11:37 CEST

EU:s medlemsstater bör upprätthålla migranters rätt till internationellt skydd och en rättssäker prövning. Inför den internationella flyktingdagen, 20 juni, vill Röda Korset påminna EU:s medlemsstater om att rätten att söka internationellt skydd, asyl, är en rättighet för alla och envar och för att efterleva denna rättighet krävs självfallet också en legala möjligheter för att ta sig till EU.

I den desperata jakten på internationellt skydd använder migranter och flyktingar idag än farligare vägar för att nå EU. Inte sällan måste de anlita smugglare för att överhuvudtaget ha en möjlighet att nå EU och betala enorma summor för detta. Alla dessa barriärer ökar ytterligare risken för exploatering och gör situationen än mer utsatt och ohållbar.

Med anledning av detta vill Röda Korset understryka och särskilt betona behovet av att införa och etablera legala vägar till EU. EU:s medlemsstater måste göra allt som står i deras makt för att upprätthålla migranters grundläggande rättigheter, såsom rätten att söka internationellt skydd, erhålla en rättssäker prövning och erhålla skydd när det behövs. Inför den internationella flyktingdagen vill Röda Korset särskilt påminna EU och dess medlemsstater om att rätten att söka internationellt skydd, asyl, är en rättighet för alla och envar och för att efterleva denna rättighet krävs legala möjligheter för att ta sig till unionen.

Röda Korset har lång erfarenhet, både nationellt och internationellt, av att arbeta med att främja och tillgodose humanitära behov hos personer i utsatta situationer. Rödakorsföreningar över hela Europa arbetar för och med migranter och flyktingar med allt från mottagande, integration, asylprövning, familjeåterförening, förvar och återvändande. Utanför EU:s gränser möter Röda Korset resultatet av EU:s politik och träffar där dagligen migranter och flyktingar i behov av internationellt skydd och med skriande humanitära behov, som har hindrats från att komma till EU eller saknar legala möjligheter att göra så.

Genom Röda Korsets samlade erfarenhet vill vi uppmärksamma betydelsen av legala vägar till EU och lanserar idag ett antal förslag och rekommendationer till EU och dess medlemsstater. Röda Korsets internationella kampanj That’s right! är en del av rörelsens gemensamma uppmaning.

Röda Korset kräver att alla migranter, oavsett legal status, har rätt till det skydd de är i behov av och att alla behandlas med respekt och med individens rättigheter för ögonen.

Mer information:

I november 2011 kom 164 regeringar överens om denna grundläggande princip under den 31:a internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen.

Samtidigt uppmanade Röda Korset EU att, på ett rättsäkert och effektivt sätt, garantera alla migranter rätten att söka skydd och till en rättsäker process.

I februari lanserades nio rekommendationer för att stödja upprättandet av legala möjligheter att ta sig till EU och söka internationellt skydd

Röda Korsets internationella kampanj That’s right!.

Europa – stängt för dagen…välkommen åter?
Seminarium i Almedalen den 2 juli kl 12.30, med EU-kommissionär Cecilia Malmström.