Skip to main content

Stor ökning av krigsskadade i Afghanistan

Nyhet   •   Okt 14, 2010 10:47 CEST

Antalet krigsskadade som behandlas på Internationella rödakorskommitténs sjukhus i Kandahar har dubblerats sedan förra året. Sjukhuset har behandlat knappt 1000 nya patienter med skador efter vapen eller miner i augusti och september jämfört med drygt 500 under samma period förra året.

- Detta är bara toppen av ett isberg. De som drabbas av andra typer av skador eller sjukdomar, som en indirekt följd av konflikten, är betydligt vanligare än direkta krigsskador. Dagligen drabbas till exempel barn eftersom mammorna är rädda för att resa eller för att de har stoppats i vägspärrar och därmed kommer för sent för vård. Barn dör av stelkramp, mässling och tuberkulos som lätt hade kunnat förhindras med vaccin. Kvinnor dör i barnsäng och enkla infektioner, som alla kan drabbas av, kan leda till döden när man inte får vård i tid, säger Reto Stocker, chef för Internationella rödakorskommittén i Kabul.

Den försämrade säkerhetssituationen påverkar det afghanska folket på många olika sätt. Under förra veckans bombningar blev åtta barn dödade i Kandahar och liknande andra allvarliga händelser inträffar i olika delar av landet.
 
I hela Afghanistan sker en ökning av antalet väpnade grupper. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har en dialog med alla parter i konflikten och hoppas kunna behålla sin närvaro bland internflyktingar, frihetsberövade, skadade eller på annat sätt är drabbade av konflikten i Afghanistan.

- Vår största utmaning är att få tillträde till de områden som drabbats hårdast av striderna, men ökningen av antalet väpnade grupperna gör detta mycket svårare för oss, säger Reto Stocker.
 
Behovet av sjuk- och hälsovård har aldrig varit större i Afghanistan. Efter många månaders planering och byggande har ICRC nu öppnat ytterligare ett ortopediskt center i landet. Det nya centret i Lashkar Gah i Helmand-provinsen, som är det sjunde av ICRC:s ortopedcentra i landet, ska ge vård och rehabilitering till patienter som har amputerats till följd av krigsrelaterade skador. Centret sysselsätter 22 personer - de flesta amputerade - och har en kapacitet att behandla över 1500 män, kvinnor och barn varje år.


Mer information:
 ICRC steps up efforts to help the sick and wounded
 (ICRC:s hemsida)

 Afghanistan: Aftermaths
 (The New York Times 29 september 2010) 

 Film från Mirvais-sjukhuset i Kandahar
  (Afghanistan: war zone hospital)


För pressinformation, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Svenska Röda Korset
telefon: 08-452 4801
Bijan Frederic Farnoudi, ICRC Kabul
Telefon: +93 700 282 719