Skip to main content

Valberednings kandidater till styrelsen i Svenska Röda Korset

Nyhet   •   Mar 24, 2015 16:17 CET

Svenska Röda Korsets valberedning nominerar följande kandidater till styrelsen.

Anna Carlstedt, Stockholm (förslag till ordförande)
Filosofie doktor och forskare. Anna har flerårig erfarenhet som ordförande för IOGT-NTO och för Forum för frivilligt socialt arbete.

Kristina Ljungros, Stockholm
Förbundsordförande i RFSU och har arbetat för att utveckla RFSU:s idédebatt och strategiska utveckling. Kristina Ljungros har även varit handläggare vid Forum Syd under ett antal år och haft flera olika utlandsuppdrag både i Asien, Afrika och Europa.

Shirin Persson, Falköping
Lokal ordförande i Folkrätts- och flyktingkretsen i Skaraborg. Shirin Persson har arbetat för bland annat Sida, FN och Rädda Barnen i ett flertal länder i Asien, Mellanöstern och Afrika. Hon är jurist, främst inom internationell rätt, mänskliga rättigheter och genderfrågor.

Johan Strid, Stockholm
Verksam som generalsekreterare för Svenska Handikappidrottsförbundet och för Sverige Paralympiska Kommitté. Johan Strid var generalsekreterare för svenska scoutrörelsen då en omfattande omorganisation ägde rum. Han har också varit med och utvecklat metoden påverkanstorg som beslutsform.

Angelica Rage, Forshaga
Lokal kretsordförande i Forshaga. Angelica Rage är pensionär. Hon var tidigare kommun-styrelsens ordförande i Forshaga och har omfattande erfarenhet av styrning inom den kommunala sektorn och av samarbete mellan kommuner.

Johan Sohlberg, Västerås
Lokal kretsordförande i Västerås. Johan Sohlberg har en flerårig internationell erfarenhet genom uppdrag för framför allt Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Totalför-svarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec). Han har även varit ledamot av Rädda Barnens nationella styrelse. Johan Sohlberg är domkyrkoklockare i Västerås stift.

Katarina Struwe Orleifson, Levide
Regionrådsordförande för Röda Korset på Gotland. Katarina Struwe Orleifson har lång erfarenhet av ledning, styrning och konflikthantering, i dag som egenföretagare men dessförinnan bland annat som myndighetschef för kriminalvården på Gotland.

Johan Wendt, Stockholm
Ordförande för Mattecentrum och Kodcentrum, två verksamheter som han själv har grundat och byggt upp. Mattecentrum är en verksamhet för läxhjälp till barn som numera finns över hela landet samt även i Danmark och Norge. Johan Wendt har erfarenhet av att strategiskt och systematiskt utveckla och sprida en verksamhet i form av en medlemsbaserad förening för unga personer.

Omval:

Elisabet Perttu, Tärendö
Nomineras för sin andra fulla mandatperiod efter att ha valts in genom fyllnadsval 2010. Elisabet har ett långt engagemang inom Röda Korset som förtroendevald och frivillig. Elisabet Perttu är rektor och har därigenom erfarenhet av ledning och styrning inom den kommunala sektorn.

Oskar Fredriksson, Gnesta
Han nomineras för sin andra period och har under flera år varit aktiv som frivillig och förtroendevald i Storkyrko-/folkrätts¬kretsen i Stockholm och är även ordförande i stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar. Oscar Fredriksson är jurist.

Bo Hermansson, Nyköping
Nomineras för sin andra fulla mandatperiod efter att ha valts in genom fyllnadsval 2010. Bo Hermansson har flerårig erfarenhet som frivillig och förtroendevald och även av ekonomifrågor inom hälso- och sjukvård och inom den privata sektorn, både nationellt och internationellt. Han är pensionär.

Hala Mohammed, Stockholm
Ordförande i Röda Korsets Ungdomsförbund. Som ordförande i Ungdomsförbundet var hon tidigare adjungerad, men enligt en stadgeändring ska nu ordförande ha en fast plats som styrelseledamot i Svenska Röda Korset styrelse.