Skip to main content

2,7 miljoner känner sig ensamma i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 06:00 CET

Enligt en ny undersökning från Novus på uppdrag av Röda Korset har drygt 40 procent av Sveriges befolkning över 30 år känt sig ofrivilligt ensamma det senaste året. En av tre upplever att ensamhet är något som är skambelagt och två av tre har haft dåligt samvete över att de inte kontaktat någon i sin närhet som känt sig ensam. Röda Korset vill vara med och skapa ett samhälle där människor inte tvingas leva i ofrivillig ensamhet.

Det är när ensamheten är ofrivillig som människor far illa. Ensamheten är en tung följeslagare och för att lindra den möter Röda Korset bland annat årligen 32 500 äldre genom besök och aktiviteter.

– Ensamhet har många ansikten och kan vara smärtsam. För många som får stöd av Röda Korset innebär det ett bättre och rikare liv och för andra kan det handlat om att få livskraften tillbaka, säger Lena Tynnemark, samordnare för besöksverksamheten inom Röda Korset.

För att undersöka allmänhetens inställning till ensamhet gav Röda Korset i uppdrag åt Novus att göra en undersökning i Sverige. 1 945 personer från 30 år svarade på en webbenkät under november och bland svaren kan man utläsa att många känner sig ensamma och att det både finns skuld- och skambelagda frågor i samband med ensamhet.

Undersökningen visar bland annat att:

  • Drygt fyra av tio svenskar har under senaste året känt sig ensamma

  • Drygt fyra av tio svenskar instämmer i att de skulle dra sig för att berätta för andra om de kände sig ensamma

  • En av tre instämmer i att det är skambelagt i dagens samhälle att känna sig ensam

  • Två av tre svenskar har haft dåligt samvete över att de inte kontaktat någon i sin närhet som känt sig ensam

  • En av tre i åldern 30-65 år är mycket eller ganska oroliga för att i framtiden bli ensamma

  • En av tio svenskar har ingen de kan kontakta om de skulle känna sig ensamma

  • Drygt fyra av tio svenskar instämmer i att det är ens eget ansvar om man är ensam

– Vi får naturligtvis inte fram hela verkligheten genom en enkät, men den ger oss en indikation om hur det ser ut. En av våra frivilliga mötte en kvinna som inte hade varit utanför lägenheten på två år. Ett annat exempel är en kvinna som ringer till Röda Korsets telefonjour varje dag eftersom hon inte har någon annan att prata med, säger Lena Tynnemark. Enkäten visar att många upplever ensamhet som skamligt. Det finns absolut inget skamligt i att känna sig ensam.

Under 2010 mötte Röda Korset 32 500 äldre genom besök och aktiviteter och 80 000 deltog i någon av rörelsens andra sociala aktiviteter. Röda Korsets frivilliga var behjälpliga på sjukhus vid 21 100 tillfällen, 5500 anhörigvårdare fick stöd och 25 000 samtal togs emot i Röda Korsets telefonjour. Röda Korset julkampanj Aldrig ensam pågår just nu och belyser den sociala verksamheten i Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument