Skip to main content

4,5 miljoner människor har fått humanitär hjälp genom Rödakorsrörelsen efter tsunamikatastrofen

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2009 00:00 CET

Flodvågen den 26 december 2004 slog på mindre än tre timmar livet i spillror för miljontals människor. 226 000 människor miste livet. En otroligt omfattande hjälpinsats drogs omedelbart igång. Svenska Röda Korset var en viktig del av hjälpinsatserna för anhöriga i Sverige, för överlevande och anhöriga svenskar i Thailand och för människor i de övriga hårt drabbade länderna.

Internationella rödakors- och halvmånefederationen bidrog tidigt till den internationella katastrofinsatsen och var snabbt på plats, tack vare ländernas egna nationella rödakorsföreningar. Svenska Röda Korset svarade på de internationella appellerna och gjorde även snabbt insatser inom vatten och sanitet i både Sri Lanka och Indonesien där behoven var störst.

Svenska Röda Korset samlade in drygt en halv miljard (549,3 miljoner kronor) och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen har totalt mottagit cirka 21,7 miljarder kronor till överlevande, anhöriga och återuppbyggnad efter tsunamin. I återuppbyggnadsarbetet har även riskreducerande åtgärder noga inkluderats för att människorna och byggnaderna är bättre rustade för framtida katastrofer.

Alla som har deltagit i hjälpinsatserna och inte minst Röda Korset kan konstatera att man har lärt sig mycket genom arbetet efter tsunamin. Nu har riskreduktion blivit ledord i katasrofarbetet och det finns bra och effektiva sätt att varna befolkningen så att liv kan räddas vid nästa stora katastrof. Att snabbt finnas på plats vid en katastrof räddar liv. I alla länder utom Maldiverna fanns en nationell rödakors- och halvmåneförening med frivilliga  som snabbt kunde vara behjälpliga. Nu har även Maldiverna en nationell förening och i samtliga drabbade länder satsar man på att utbilda de frivilliga så att  hjälpen blir effektiv.

Även i arbete med samtalsgrupper med överlevande och anhöriga har man tagit lärdom om framtida tillvägagångssätt.  

Surviving the tsunami av Thomson Reuters Foundation och Internationella rödakorset.
Här intervjuas bland andra Sara Hedrenius från Röda Korset som arbetat med samtalsgrupper med överlevande och anhöriga: http://tsunami.trust.org/se/

Kort om rödakorsrörelsens insatser efter tsunamin

  • Totalt beräknas 4,5 miljoner människor ha fått humanitär hjälp.
  • 874 500 personer har fått tillgång till grundläggande hälsovård.
  • 621 200 personer har tillgång till ett vatten- och avloppssystem som är bättre än före katastrofen.
  • 97 procent av de planerade 56 664 permanenta husen är färdigställda eller under konstruktion.
  • 78 procent av planerade 385 sjukhus och kliniker har byggts eller restaurerats.
  • 90 procent av planerade 162 skolor har byggts.

För mer information och intervju, kontakta:
Röda Korsets presstjänst
Telefon: 08-452 4820


Bifogade filer

PDF-dokument