Skip to main content

6 av 10 kan tänka sig att arbeta frivilligt

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 06:00 CET

Viljan att arbeta ideellt är stor, visar en ny undersökning från Röda Korset. Cirka 63 procent kan tänka sig att arbeta frivilligt utan ekonomisk ersättning för att hjälpa en annan människa.

- Det är oerhört glädjande att så många i Sverige kan tänka sig att arbeta frivilligt. Även i en avancerad välfärdsstat som Sverige behövs mycket frivilligarbete som välfärdsförstärkare. Särskilt glädjande tycker jag det är att så många unga är beredda att göra en insats för medmänniskor. Det ger oss stora möjligheter inför framtiden att utöka och utveckla vårt arbete i Sverige, säger Bengt Westerberg ordförande för Svenska Röda Korset.

Röda Korsets frivilliga hjälper barn med läxorna, besöker äldre i hemmen, ger stöd i kris och sorg samt tar emot samtal i Röda Korsets telefonjour. Närmare 40 000 personer är i dag engagerade inom Röda Korset. Röda Korsets verksamheter bygger på en långsiktig relation mellan människor som baseras på respekt och medmänsklighet.

Undersökningen i korthet

 • Personer 60+, arbetslösa och glesbygdsbor är mest öppna för frivilligt arbete.
 • Boende i Småland, på Öland och Gotland är mest öppna för frivilligt arbete där 71 procent kan tänka sig frivilligarbete.
 • Stockholmare är något mindre benägna att hjälpa till än genomsnittet, 58 procent är positiva till frivilligarbete.
 • Kvinnor är mer villiga att arbeta frivilligt än män.
 • 59 procent av personer i åldern 16-29 år kan tänka sig att arbeta frivilligt.

Undersökningen är gjord 12-17 november av Novus Opinion. Frågan som ställdes till 1 000 slumpvis utvalda personer mellan 16 år och äldre var: Skulle du kunna tänka dig att engagera dig i frivilligt arbete utan ersättning någon gång i veckan för att hjälpa andra människor?


Internationella frivillighetsdagen den 5 december
Den internationella frivillighetsdagen instiftades av FN 1985 för att uppmana länder, regeringar, parlament, organisationer, företag och enskilda att lyfta fram värdet och syftet i det frivilliga engagemanget. Internationella frivillighetsdagen firas i hela världen. Inom Internationella rödakors- och halvmånefederationen, som är världens största humanitära nätverk, är drygt 90 miljoner frivilliga engagerade för att hjälpa medmänniskor.

Om Röda Korset Julkampanj 2009
Röda Korset arbetar dagligen för att bekämpa ofrivillig ensamhet och utanförskap. Varje dag arbetar frivilliga inom Röda Korset för att göra livet lite bättre för många i Sverige. Julkampanjen 2009 syftar till att samla in pengar, rekrytera frivilliga och informera om Röda Korsets sociala arbete i Sverige. Pengarna vi samlar in under Julkampanjen 2009 gör att våra frivilliga kan fortsätta besöka drygt 30 000 äldre, ta emot 50 000 samtal i Röda Korsets telefonjour samt hjälpa cirka 7 000 barn och vuxna med läxhjälp och språkträning – varje år.

Förra året samlade Röda Korset in 26 miljoner kronor till den sociala verksamheten under Julkampanjen. Dessa pengar gjorde att:

 • 199 000 personer fick stöd av våra rödakorsvärdar på sjukhus och äldreboenden.
 • 7 000 barn och vuxna fick läxhjälp och språkträning (av dessa var cirka 6 000 barn).
 • 49 000 samtal togs emot i Röda Korsets telefonjour.
 • 4 500 anhörigvårdare fick stöd av Röda Korset.
 • 31 000 äldre fick en värdefull gemenskap.
 • 5 000 personer fick råd och stöd för att lära känna det svenska samhället.
 • 3 800 besök gjordes på fängelser och anstalter.

Så här stödjer du Röda Korsets sociala arbete:

 • Plusgiro 900 800-4 och bankgiro 900-8004. Märk talongen med JUL.
 • Köp julklappar på Röda Korsets basarer och på mötesplats Kupan.
 • Julklappar går även att köpa på www.redcross.se
 • Sms:a JUL till 72 900 så skänker du 50 kronor.
 • Ge en gåva via www.redcross.se
 • Runda Upp för Röda Korset hos vissa modekedjor runt om i landet.


För ytterligare information, kontakta:

Om du vill prata med en av Röda Korsets frivilliga vänd dig till nedanstående person så sätter vi dig i kontakt med en frivillig.

Caroline Anderson Gadd, pr julkampanjen
Tel: 0709-99 63 03
caroline.anderson.gadd@redcross.se

Malin Barnö, projektledare för Röda Korsets julkampanj:
Tel: 08- 452 48 62
malin.barno@redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument