Skip to main content

Absurt att utgå från status för rätt till vård

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2014 16:00 CET

Röda Korset beklagar att lagen om rätt till vård för papperslösa, som infördes den 1 juli 2013, exkluderar många migranter från rätten till vård. Alla människor ska ha rätt till vård på lika villkor. Rätten till vård ska utgå från vårdbehov istället för status som nu blivit fallet i Sverige.

 Röda Korset välkomnade den nya lagen om vård för papperslösa, men beklagar att den är olyckligt formulerad och utesluter många. Nu ställs vårdpersonal inför svåra dilemman och etiska beslut.

–Idag måste papperslösa ha papper på att de är just papperslösa när de söker vård. Det är en absurd situation. Det är orimligt att utgå från status istället för vårdbehoven. Just nu utesluts bland annat EU-migranter och andra som har sökt sig till Sverige för att söka sin försörjning från vård på grund av särlagstiftningen, säger Eva Hall, vårdchef i Röda Korset.

Sverige har förbundit sig att respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna. En av dessa är rätten till hälsa. Att inte få den vård man behöver orsakar onödigt lidande och i somliga fall för tidig död.

– Röda Korset möter dagligen människor som inte har tillgång till sjukvård. Lagen från i somras har skapat ett nytt problem där människors status kommer i vägen för deras behov, säger Eva Hall.

Röda Korset ifrågasätter att olika grupper har olika rätt till subventionerad akutvård. Patienter far illa och regelverket bidrar till förvirring inom sjukvården vilket inte bara riskerar patientsäkerheten utan ställer också vårdspersonal inför svåra etiska dilemman. Det borde vara en självklarhet för alla medmänniskor att vi behandlas på lika villkor och att de akuta vårdbehoven tillgodoses.

 

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801


_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820