Skip to main content

Allvarliga konsekvenser om tillfälliga uppehållstillstånd införs i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2015 13:03 CEST

Imorgon träffas sju av riksdagspartierna för att diskutera flyktingsituationen. Att införa tillfälliga uppehållstillstånd är ett av förslagen som sannolikt kommer att ligga på bordet. Röda Korset varnar nu för konsekvenserna av att gå från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd.

Man stänger dörren för en av de få lagliga vägar som finns till Sverige genom att försvåra för familjeåterförening samtidigt som det införs en ännu större administrativ börda på Migrationsverket som redan är tyngd av flyktingsituationen.

Det här allvarligt. Vi vet också att familjeåterförening är en av de viktigaste nycklarna för att man ska etableras i samhället. Att oroa sig för vad som händer ens familj försvårar för den som kommit till Sverige, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Röda Korset.

Familjeåterförening är vidare en av få lagliga vägar till Sverige och familjemedlemmar har ofta egna skyddsskäl men inga möjligheter att ta sig till Sverige.

De som väntar på att få återförenas är många gånger människor, som precis som sina anhöriga i Sverige, har ett skyddsbehov. Många av dem är redan på flykt med hopp om att få återse sina nära. Ofta är det samma människor som utan möjlighet till familjeåterförening skulle tvingas sätta sig i livsfarliga båtar för att ta sig över Medelhavet i jakt på säkerhet och för möjligheten att få leva tillsammans med sin familj, säger Ulrika Årehed Kågström.

Migrationsverket har redan idag stora utmaningar med att få ner väntetiderna. Erfarenheterna av tillfälliga uppehållstillstånd är att de brukar bli permanenta på sikt.

I praktiken innebär det att Migrationsverket kommer att göra dubbla utredningsprocesser vilket påverkar människor negativt samtidigt som en redan tyngd myndighet får en ännu större administrativ börda att bära, säger Ulrika Årehed Kågström.

_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820