Skip to main content

Arbetet med att bekämpa aids fortsätter trots dyster statistik

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 15:32 CET

En tyst tsunami har den kallats - den hiv och aids-epidemi som bara i år skördat 2,9 miljoner människors liv. Omkring 39,5 miljoner lever i dag med hiv och aids runtom i världen.

Den största delen av världens hiv-smittade och aidssjuka bor i södra Afrika. Men oroväckande tendenser märks även i Östeuropa och i Centralasien där mätningar visar att antalet smittade har ökat med mer än 50 procent på bara ett par år, visar ny statistik från UNAIDS.

Dessvärre pekar statistiken på att länder och regioner som tidigare lyfts fram som positiva exempel till följd av förebyggande hiv/aids-insatser nu istället visar på stagnation eller tillbakagång. Hittills i år har 4,3 miljoner personer i världen smittats, en ökning sedan förra året.

- Arbetet med att förebygga hiv och aids är inte endast en hälsofråga. Hiv och aids bryter inte bara ner människans immunsystem utan på sikt även hela samhällssystem: barns skolgång avbryts, skolor måste stängas eftersom lärarna dör i aids, industrier måste lägga ner i takt med att arbetskraften försvinner, företag tvingas betala skyhöga försäkringspremier för sina anställda och så vidare, säger Maud Amrén, hälsorådgivare på Svenska Röda Korset.

Insatserna för att stoppa hiv och aids måste ses som en utvecklingsfråga. Det har också varit vägledande i Röda Korsets ansträngningar kring arbetet: alla samhällsnivåer i de drabbade länderna, liksom i de nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna i respektive land, måste ha kunskap om smittan och om de insatser som görs kring sjukdomen.

Men det finns ljuspunkter. Ungdomars förändrade sexualbeteende som exempelvis ökad användning av kondom, senare sexualdebut och färre sexualpartners har visat på färre antal unga smittade i Botswana, Burundi, Elfenbenskusten, Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzania och Zimbabwe.

Röda Korsets medarbetare hjälper dagligen aidssjuka världen över med mat, mediciner och omvårdnad samt ger stöd till anhöriga. Förutom att arbeta förebyggande för att hindra smittspridningen arbetar Röda Korset även med att förhindra diskriminering och marginalisering som så ofta följer i sjukdomens fotspår.

Rödakorsrörelsens framgångsrika arbete i hemvårdsprogrammen beror på det vitt spridda nätverket av utbildade frivilliga. Detta arbete avlastar även den överbelastade offentliga hälsovården. Röda Korset ger också råd när det gäller hygien, mat och näring, samt vatten och sanitet. Vid sidan av mat och mediciner är det även av största vikt med den medmänskliga kontakt som sker mellan rödakorsaren och den sjuke. Ibland är besöket från Röda Korset den enda gången som någon hälsar på hos den sjuke.

- Trots dystra siffror från UNAIDS vill jag understryka att det förebyggande hiv-arbetet fortfarande är det mest effektiva då det förhindrar människor från att smittas. Dessutom sker det till en låg kostnad. Arbetet måste emellertid intensifieras om vi ska vara framgångsrika, säger Maud Amrén och fortsätter:

- Vi är övertygade om att Röda Korsets insatser - tillsammans med andra organisationer och instanser - på lång sikt spelar roll. På grund av den dystra statistiken är det nu oerhört viktigt att vi fortsätter med våra insatser för att förhindra att fler människor smittas av hiv. Röda Korset är ju en världsomspännande organisation och våra frivilligarbetare kan nå ut till smittade och sjuka över hela världen.