Skip to main content

Bättre hygien ger bättre liv i norra Afghanistan

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 09:49 CEST

Enkla metoder som att sprida kunskap om god hygien är en väg till bättre hälsa för fattiga människor i Afghanistan.

Bilden visar hygieninformation
Hygieninformatörerna förespråkar sopbränning hellre än att kasta soporna på gatan. Foto:Jessica Barry/IFRC
För de fattiga invånarna i femte distriktet i Afghanistans näst största stad, Mazar-i-Sharif, är den långsamt flytande floden Nahar-i-Shahi (även kallad Kungens flod) både vän och fiende.

När som helst under dagen, kan man se människor, som står upp till midjan i det dunkelt bruna vattnet under de skuggande träden.

En bit uppåt floden stänker några pojkar under förtjusta rop vatten på varandra. Andra fyller hinkar och konservburkar med vatten och vinglar hemåt, det är kronisk vattenbrist i många av lertegelhusen längs distriktets trånga gränder. Mödrar går till floden för att tvätta kläder och för lite skvaller, skyddade av en stor hög med säckväv från de nyfikna ögonen på andra sidan floden.

Då och då kommer djur till floden för att dricka och för att uträtta sina naturbehov. Brist på rent vatten är bara en av många hälsorisker som hotar människorna i de fattiga kvarteren i Mazar. En annan risk är avsaknaden av organiserad sophantering. Dessa omständigheter, i kombination med den utbredda fattigdomen gör att hygienen brister hos många familjer.

I ett försök att råda bot på de värsta problemen, har Internationella rödakorskommittén (ICRC) genomfört ett två-årigt hälsovårdsprogram i Mazar med stöd av Röda Korset i Sverige och i Schweiz. Programmet, som började 2001, fick sina fulla genomslagskraft 2002 efter regimbytet i Kabul.

Det senaste året har arbetet inriktats på att främja god hygien genom att bygga latriner och bidra till utbyggnad av vattenledningar.

Barn tar del av hälsoinformation i en moské
Barn tar del av hälsoinformation i en moské. Foto:Jessica Barry/IFRC
Mazarprogrammet, som har sju manliga och 19 kvinnliga team-medlemmar är del av en större kampanj för miljö och hälsa som ICRC genomför i Herat, Jalalabad och huvudstaden Kabul. Två och två går team-medlemmarna ut för att sprida enkla budskap om ett hälsosamt leverne. Budskapen är baserade på Afghanistans hälsoministeriums råd och riktlinjer. Teamen besöker skolor, moskéer och offentliga platser som tvätteriet vid stranden. Budskapen riktar sig både till barn och vuxna.

Under den senaste månaden har teamen nästan dagligen gått till floden Nahar-i-Shahi för att ge tips om god hygien till de olika grupper av kvinnor som samlas där. För 26-åriga Storay innebär arbetet flera utmaningar:

- Människor kommer till floden, tvättar allt möjligt och dricker vattnet. De är analfabeter och de vet inget om hygien. Det är vårt jobb att hjälpa dem att förstå, förklarar hon.

För att garantera långsiktiga effekter av insatserna, utbildar teamen även män och kvinnor som har en ledande ställning i byarna till att motivera övriga invånare att börja med goda vanor inom hygien och miljö. Många av byledarna har hittat på nya vägar att förmedla sitt budskap. Sharifa är en byledare som börjat med drama för att få fram budskapet, men manliga ledare använder ofta mer traditionella vägar som att gå till moskéerna och informera besökarna.

Inom programmet får även 6 500 hushåll i fem av Mazars fattigaste distrikt besök av hälsoinformatörerna. Många familjer har inte råd med att köpa tvål till att tvätta händerna eller skaffa bränsle till att koka vatten. Däför ingår även gamla beprövade huskurer i råden, vilka kan vara lättare för familjerna att genomföra. Att till exempel skrubba händerna med salt och aska efter toalettbesök och innan matlagning kan vara väl så goda alternativ till handtvätt med tvål. Att täcka över mat för att hindra flugor är ett annat billigt sätt att minska risken för sjukdomar.

Bilderböcker används bland annat som visuellt hjälpmedel för att sprida budskapen till dem som inte kan läsa, andra hjälpmedel är att uppmuntra diskussion och dialog.

Efter informationen görs hembesök var femte månad för att se om de nya vanorna håller i sig.

Hygieninformatör, Storay, informerar kvinnor och barn vid strandkanten
Hygieninformation till kvinnor och barn vid kanten av floden Nahar-i-Shahi. Foto: Jessica Barray/IFRC
Enligt mullah Mohammad Zahir Hussani, imam i en shia-moské, har informationen effekt, och som en illustration berättar han om när hans egen son sade till modern att tvätta sina händer innan hon började med middagsmaten. Han hade fått informationen i skolan. Hussani menar att programmet är viktigt även av en annan orsak.

- Rika männskor har råd att gå till doktorn, påpekar han, men fattiga människor kan inte det och därför drabbas de om de inte kan hitta medel som förebygger att de själva eller deras barn blir sjuka.

Det är naturligt att hygienprogrammet har mötts av en blandning av frustration, förväntningar och ökad kunskap. Att förmå familjer att bryta gamla och dåliga vanor som att kasta skräp på gatan hellre än att bränna eller gräva ner soporna är fortfarande en av programmets stora utmaningar.

Programmet kommer att utvärderas för att se hur effektivt det är när det gäller att förmå människor att bryta dåliga vanor och i stället göra goda och hälsobefrämjande beteendemöster till befästa vanor.