Skip to main content

Bekämpa malaria med nät och upplysning

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 13:15 CEST

Malaria skördar närmare en miljon människoliv om året. Detta trots att bra och kostnadseffektiva lösningar finns runt hörnet. Kombinationen av att dela ut myggnät och samtidigt informera om användandet i drabbade samhällen ökar skyddet avsevärt.

Myggnät är känt för att vara en av de lättast åtkomliga, mest ekonomiska och effektiva sätten för att hejda sjukdomens framfart. Men det räcker inte med att dela ut tonvis med myggnät för att problemen med malaria ska försvinna.

- Samhällen måste själva bli involverade i det förebyggande arbetet för att arbetet ska bli lyckosamt. Familjer som lever i områden där det finns en stor risk att bli smittad av malaria måste veta hur de ska använda näten och till fullo inse riskerna de tar om de enkla förebyggande åtgärderna negligeras, säger Maud Amrén hälsorådgivare på Svenska Röda Korset.

Röda Korset kommer ut med en rapport, The winning formula to beat malaria, som visar att kombinationen av att dela ut myggnät och att samtidigt arbeta med hälsoundervisning i drabbade samhällen är ett vinnande koncept i kampen mot malaria. Rapporten visar att när samhällen tränas och utbildas i malariaförebyggande åtgärder och därför ges möjlighet att använda myggnät på korrekt sätt är förbättringen både betydande och varaktig. Oberoende studier visar att det förebyggande användandet av myggnät går upp mellan 10 och 23 procent varje gång en frivillig medarbetare från närsamhället besöker familjer som mottagit nät.

Vanligtvis deltar nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar i kampanjer där myggnät delas ut, som oftast är organiserade av hälsoministerierna i samarbete med WHO, men det viktiga arbetet påbörjas efter att myggnäten är levererade eller precis före regnsäsongen. Då försäkrar en mängd frivilliga medarbetare sig om att de som mottagit de impregnerade näten verkligen vet hur de faktiskt ska användas.

86 procent av världens malariafall sker i Afrika, men sjukdomen är ett globalt problem som också drabbar länder i stora delar av Asien och Latinamerika.

- Som ett direkt resultat av rödakorsrörelsens distribution av malarianät sedan 2002 uppskattas att fler än 289000 dödsfall av malaria kunnat avvärjas och så många som 17, 5 miljoner människor har kunnat skyddas, säger Maud Amrén.

Svenska Röda Korset deltar aktivt genom att ge tekniskt och finansiellt stöd i det globala malariasamarbetet. Bland annat har rapporten The winning formula to beat malari framtagits med hjälp av Maud Amrén och Svenska Röda Korset. Inför internationella malaria dagen, den 25 april, har Röda Korset i samarbete med Roll Back Malaria partnerskapet (WHO) utvecklat ett utbildningsmaterial som skall underlätta det förebyggande arbetet för frivilliga i arbetet ute i lokalsamhället.

Fakta om malaria
Malaria är en dödlig sjukdom som årligen skördar en miljon människoliv. De flesta som dör är barn under fem år.

Omkring 300 miljoner malariafall beräknas inträffa bara under 2009.

Malaria är först och främst en följd av fattigdom och lägger ytterligare bördor på länders hälsosystem och familjer. Malaria kostar Afrika minst 12 miljarder US-dollar i direkta förluster och mycket mer än så i minskad ekonomisk tillväxt.

Malaria drabbar 40 procent av jordens befolkning och 3,3 miljarder människor lever i farozonen för att smittas.

Komplikationer från sjukdomen, såsom allvarlig blodbrist, komplikationer vid förlossningar, för tidigt födda barn och för låga födslovikter, beräknas döda omkring en miljon människor årligen.

Malaria kan förebyggas och är en behandlingsbar sjukdom. Behandlingen kostar förhållandevis lite och bör ske i form av impregnerade myggnät i kombination med upplysning. Genom att spraya insektsmedel i hushållet, ge återkommande förebyggande åtgärder för gravida kvinnor samt tillgång till diagnostisering och behandling inom 24 timmar vid uppvisande av symptom.

För ytterligare information kontakta:
Maud Amrén, hälsorådgivare Svenska Röda Korset, 08-452 47 43
Karin Tengby, pressekreterare, Svenska Röda Korset, 08-452 48 01


Informationsfilm:
http://www.youtube.com/watch?v=N5c4kQ5S7qE

Bifogade filer

PDF-dokument