Skip to main content

Brist på beredskap för kärnkraftsolyckor oroar Röda Korset

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 17:39 CET

Ett år efter den kraftigaste uppmätta jordbävningen i landets historia och tsunamin som skadade kärnkraftverket i Fukushima efterlyser Röda Korset bättre beredskap för kärnkraftsolyckor i världen.

– Trots att det gått 26 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl lever människor än idag med de allvarliga följderna, säger Tadateru Konoe, ordförande för Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC). Även arvet efter katastrofen i Fukushima kommer att vara kännbart i generationer.

Hundratusentals människor som bor nära det förstörda kärnkraftverket befinner sig fortfarande i ett tillstånd av osäkerhet och oro för de långsiktiga hälsoeffekterna av den radioaktiva strålningen.

– En viktig lärdom är att mer måste göras för att hjälpa människor att förbereda sig för denna typ av händelser, säger Björn Eder, som leder IFRC katastrofarbete i Japan.

Trots framsteg när det gäller bortröjning av rasmassor och återupprättande av grundläggande samhällsfunktioner bor nära 300 000 människor alltjämt i tillfälliga bostäder. Att Japan ändå återhämtat sig så snabbt beror enligt Björn Eder till stor del på japanska folkets traditionella lojalitet.

En större utvärdering av hjälpinsatsen har just avslutats och lärdomarna kommer att integreras i Röda Korsets katastrofberedskapsplan. I maj kommer en internationell rödakors- och rödahalvmånekonferens att hållas i Tokyo för att utveckla riktlinjer för bättre beredskap för kärnkraftsolyckor.

I spåret av katastrofen skänkte den japanska allmänheten nära 25 miljarder kronor till Japanska Röda Korset, som också erhöll cirka 8 miljarder kronor från omvärlden trots att ingen vädjan om internationell hjälp utfärdats. Cirka 4,7 miljoner kronor skickades genom Svenska Röda Korset.

– Det är inte konstigt att ett så rikt land behöver stöd utifrån, säger Björn Eder. Varje land har sin sårbara grupp och i Japan är det främst äldre som drabbats av katastrofen. Över 65 procent av dem som dog var över 60 år. De som överlevde har ofta förlorat allt och är beroende av samhällets stöd.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Eder nås genom Francis Markus, IFRC kommunikationsansvarig Östasien, tel: +86 139 10096892

 

_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se