Skip to main content

Darfur: Våldet drabbar civilbefolkningen hårt

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:21 CET

Det allt värre våldet i Darfur drabbar en redan utsatt civilbefolkning hårt. Den bristande säkerheten gör att den hjälp som finns inte når de behövande. Internationella rödakorskommitténs ordförande Jakob Kellenberger har precis återvänt från ett besök i Darfur.

Under de senaste månadernas upptrappning av striderna har många människor i Darfur flytt till mer avlägsna områden. Det har gjort det svårare för hjälparbetarna att nå fram med hjälpen. De människor som stannat kvar i sina byar har inte kunnat sköta sin åkrar eller ta sig till den lokala marknaden på grund av våldet och den bristande säkerheten. Nomader har hindrats att följa hundra år gamla boskapsvägar vilket medfört att djuren samlats på geografiskt begränsade platser. Det har medfört ytterligare påfrestning på vattenresurser och betesmarker.

Internationella rödakorskommitténs (ICRC) ordförande, Jakob Kellenberger, har idag återkommit från ett femdagarsbesök till Sudan. Syftet med besöket var att undersöka förhållandena på plats efter uppgifter om ökande våld och försämrad säkerhet på många håll i Darfur.

Jakob Kellenberger besökte orterna Gereida, Nyala och Al Fashir i södra och norra Darfur och Juba i södra Sudan. Syftet med besöket, som var det tredje sedan 2004, var att med egna ögon få en uppfattning av den humanitära situationen och säkerhetsförhållandena i Darfur. Vid besöket uppmanades representanter för regeringen och de väpnade grupper som inte har undertecknat fredsöverenskommelsen (Darfur Peace Agreement) att följa den internationella humanitära rättens regler om skydd för civilbefolkningen. Ett annat viktigt mål med besöket var att få garantier för att ICRC kan nå fram med hjälp till behövande utan att riskera sin säkerhet.


För ICRC som i stor utsträckning har fokuserat sina hjälpaktiviteter till landsbygden hellre än till flyktinglägren är det utbredda våldet alarmerande signaler. Om det inte går att röra sig säkert på landsbygden kommer det att bli allt svårare för humanitära hjälporganisationer att hjälpa människorna som lever där. Hela samhällen fastnar i en ond spiral av fattigdom och nöd som tvingar dem att söka sin tillflykt till flyktingläger som redan är överfulla. I Gereida är ICRC den enda kvarvarande humanitära organisation med utländsk personal på plats. Därför har man tvingats ta över hjälpaktiviteterna i flyktinglägret för att förse de omkring 120 000 flyktingar som lever där med mat, vatten och hälsovård.

ICRC har för närvarande en stab med 160 utländska medarbetare och fler än 1 800 inhemska. De är stationerade i alla tre regioner i Darfur, södra Sudan och Khartoum. ICRC har varit på plats i Sudan sedan 1984. Inbördeskriget i söder och i Darfur har krävt insatser sedan 2004.

Översättning och textbearbetning: Gunilla Rehnberg