Skip to main content

"Den rådande migrationspolitiken är inhuman och kostar liv"

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2015 16:46 CET

Röda Korset är djupt berörda av nyheten om att fler än 300 personer misstänks ha omkommit på Medelhavet de senaste dagarna. Under årets första dagar har nu 30 gånger fler migranter dött på väg till Europa från Afrika än under samma period förra året, då det uppsökande räddningsprogrammet Mare Nostrum fortfarande pågick.

Det finns inget som säger att Mare Nostrum skulle ha räddat de kvinnor, män och barn som nu frusit ihjäl eller drunknat, men klart är att det i dagsläget inte finns något likvärdigt projekt som kan ersätta verksamheten. Röda Korset menar att EU måste analysera konsekvenserna av detta och agera kraftfullare för att rädda migranters liv. Det nuvarande gränskontrollprojekt Triton är alltför begränsat och har inte till syfte att ge effektiv hjälp till migranter.

- Människor på flykt som befinner sig i en utsatt situation ska tillförsäkras nödvändig humanitär hjälp, säger Alexandra Segenstedt, migrationsrådgivare på Svenska Röda Korset. Den rådande migrationspolitiken är inhuman och kostar liv. Det behövs legala och säkra vägar in i Europa så att människor på flykt inte tvingas ombord på livsfarliga båtar för att ta sig hit. Vi måste också på allvar börja diskutera föreslagna alternativ som humanitära visum, vidarebosättning och ökad möjlighet till familjeåterförening.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har nästan 3 500 personer dött på Medelhavet under 2014. Det gör Medelhavet till det farligaste havet att ta sig över för migranter. Röda Korset anser att EU bör respektera och tillämpa europeisk flyktingrätt och principerna om de mänskliga rättigheterna vid Europas gränser.

 - Vidare ska inte människor som söker asyl straffbeläggas vid illegal inresa, säger Alexandra Segenstedt. Migranterna har även rätt till en rättssäker och effektiv process för att kunna söka asyl och överklaga beslut om avvisning utefter hela flyktvägen.

För att ytterligare öka det internationella skyddet av migranterna vill Röda Korset att EU inrättar ett oberoende övervakningssystem vid Europas gränser, verkar för ett gränskontrollsystem inom EU som respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna, att EU:s medlemsstater föbinder sig att acceptera fler kvotflyktingar och att EU utformar, genomför och utvärderar strategier i närmare samarbete med det civila samhället.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Svenska Röda Korset, tel: 08-452 4801

_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820