Skip to main content

Desperat situation för jordbävningsoffren i Pakistan

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 13:20 CEST

Situationen blir alltmer desperat för de jordbävningsdrabbade i Pakistan. Behoven är enorma och kräver långsiktiga hjälpinsatser om inte ännu fler ska duka under när vintern närmar sig.

Pakistans regering uppskattar nu antalet omkomna till 40 000 människor, men varnar samtidigt för att siffran kan komma att bli ännu högre ju längre tid som människor är utan medicinsk vård. Många lever också under extremt utsatta förhållanden i stark kyla.

Internationella Röda Korset bedömer att de drabbade kommer att vara helt beroende av katastrofhjälp för sin överlevnad under åtminstone de närmaste sex månaderna. Den först snön har nu börjat falla längs bergssluttningarna i den oländiga terrängen och vintern väntas med full kraft inom de närmaste veckorna. Den humanitära situationen är desperat och många människor saknar det mest grundläggande för att överhuvudtaget överleva. Det är en utmaning för Röda Korset och andra hjälporganisationer att nå dessa människor och innebär ytterligare press på redan ansträngda resurser.

Internationella Röda Korset betonar att detta kommer att bli en långsiktig hjälpaktion som kräver finansiella och ekonomiska resurser under längre tid.

Fem av Röda Korsets team med katastrofhjälp inom hälsovård, vatten och sanitet samt IT/telekommunikation är redan verksamma eller beräknas vara så inom två dagar.

Vill du hjälpa? Stöd Röda Korsets katastrofhjälp!
http://www2.redcross.se/newrkweb/webforms.nsf/internetpaypriv?openform

Mer information finns på Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens hemsida: www.ifrc.org eller på Internationella rödakorskommitténs hemsida, www.icrc.org