Skip to main content

En vit buss utanför Riksdagshuset!

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 00:28 CEST

Tisdagen den 16 september står det en vit buss på Mynttorget i Stockholm. Det är en av 36 vita bussar som under mars och april 1945 bemannades av 308 frivilliga som räddade cirka 20000 människor ur koncentrationslägren.


Att den står där just den dagen är för att hedra minnet av Folke Bernadotte som är en av de första initiativtagarna till internationella fredsinsatser. Under våren 1948 fick Folke Bernadotte uppdraget som FN-medlare i Mellanösternkonflikten. Han blev därmed den första av raden medlare i denna konflikt och för pres­sen förklarade han att de bara hade en procents chans att lyckas. Han kunde dock få till stånd en tillfällig vapenvila, bland annat genom den skyttel­diplomati som han var den förste att utöva. Den 17 september 1948 dödades han av sex skott då han färdades i en liten bilkolonn i Jerusalem och blev den förste att stupa i FN-tjänst.

Som vice ordförande för svenska Röda Korset ledde Folke Bernadotte expeditionen med de vita bussarna.

Det är den största räddningsaktion som har genomförts från svensk sida och de människor som räddades, skandinaver och medborgare från ett 20-tal andra länder, har aldrig upphört att visa tacksamhet. Krigsfångar var skyddade av den tredje Genèvekonventionen, som tyskarna respekterade under andra världskriget, men för skyddande och behandlingen av civila och politiska fångar existerade ingen konvention. Arbetet med att instifta en fjärde konvention till skydd för civila i krig påbörjades på initiativ av Folke Bernadotte.

För att uppmärksamma Folke Bernadottes insatser visar Svenska Röda Korset under september upp en av de vita bussarna i Uppsala, Stockholm och Malmö.

Uppsala
Lördagen den 13 september och söndagen den 14 kommer den vita bussen att vara på kulturnatten på Upplandsmuseet i Uppsala.

Stockholm
Tisdagen den 16 september högtidlighålls minnet av Folke Bernadottes insatser i samband med Riksdagens öppnande. En vita buss kommer att stå på Mynttorget i Stockholm och vara öppen för allmänheten mellan klockan 10.00 - 16.30. Mellan kl. 13.15 -13.40 ska utrikesminister Carl Bildt besöka bussen.

Uppsala
Den 17 - 19 september står bussen åter vid Upplandsmuseet och är öppen för allmänhet och skolor med särskilda skolvisningar.

Malmö
Lördagen den 27 september hålls ett seminarium i Humanitetens Hus i Malmö, som har en permanent utställning om räddningsaktionen. Kransar kommer att läggas vid det monument på Värnhemstorget i Malmö som norska överlevare överlämnade till Sverige, Malmö och Röda Korset 2007 för att säga tack för livet.

För mer information kontakta:
Birthe Müller, Humanitetens Hus, Svenska Röda Korset
Telefon: 0702 856545
Mejl: birthe.muller@redcross.se