Skip to main content

Ett starkare Röda Kors lokalt, färre anställda centralt

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2012 13:12 CEST

Ett tydligt fokus på de mest utsatta och färre centralt anställda. Så ska Svenska Röda Korset möta framtidens utmaningar. Den inriktningen diskuterade styrelsen vid sitt möte den 20 april. Styrelsen förväntas fatta ett beslut den 27 april.

– Förslaget innebär att vi prioriterar verksamhet där Svenska Röda Korset har störst möjlighet att göra skillnad för de mest utsatta. Hit hör bland annat att bistå tortyrskadade, migranter och papperslösa samt att ha kapacitet och förmåga att agera i kriser och katastrofer nationellt och internationellt, säger Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

– De drygt 1 000 lokala rödakorsföreningarna har kapacitet och närvaro i hela landet. Den centrala organisationen kan därför fokusera och optimera resurserna, förklarar Ulrika Årehed Kågström.

Förslaget innebär att ett sjuttiotal centralt anställda tjänstemän placerade i olika delar av landet kommer att sägas upp. Röda Korsets närvaro och förmåga att agera över landet påverkas inte av beslutet. Idag finns Röda Korsets cirka 30 000 frivilliga på plats över hela landet för att ge stöd och hjälp för att minska utsattheten.

– Svenska Röda Korset kommer även i fortsättningen att finnas till för de människor som är i störst behov av hjälp. Ingen ska lämnas ensam i en katastrof, säger Ulrika Årehed Kågström.

Organisationsförändringen innebär betydande kostnadsbesparingar, vilket skapar förutsättningar för en långsiktigt trygg ekonomi, och därmed ett bättre utgångsläge för att bistå de mest utsatta.

För mer information, vänligen kontakta:
Maude Fröberg, pressekreterare Svenska Röda Korset
Telefon: 072-741 48 02

 

 

_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument