Skip to main content

EU borde göra mer för människor som flyr för sina liv

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 14:28 CET

Det måste finnas legala vägar in till Europa för människor som flyr för sina liv. I går presenterade EU-kommissionen åtgärder för att undvika liknande katastrofer som den vid Lampedusa i början av oktober. Röda Korset anser att slutsatserna som presenterades inte är tillräckliga. Återigen fokuseras insatser på att bevaka gränser utan att göra det möjligt för människor att på legala och säkra vägar söka skydd inom EU.

Röda Korset önskar att EU och dess medlemsländer ska ta ett större ansvar och visa solidaritet med flyktingar som flyr situationer såsom den i Syrien. Idag förlorar människor sina liv på vägen till Europa och EU måste överväga alternativ till dagens system. Röda Korset vill se att något händer - Sverige borde överväga att gå i bräschen inom EU och visa handlingskraft genom att införa humanitära visum. 

–Det handlar inte om politik utan om medmänsklighet. Att stoppa människor som flyr från krig och lägga deras öden i händerna på människosmugglare är inte rätt, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Röda Korset.

Inom Syrien lever drygt 6 miljoner som internflyktingar och drygt 2 miljoner har lämnat landet. EU har tagit emot 3 procent (drygt 50 000) av de som har flytt från kriget i Syrien och det är i princip omöjligt för syriska flyktingar att ta sig legalt till Sverige och övriga EU.

–Vi kan inte bara stå och se på när människor dör på flykt undan krig och förföljelse. Läget i Syrien är katastrofalt och det är nu vi måste agera. En dag kommer vi att se konsekvenserna av vårt agerande fullt ut. Sveriges regering borde visa handlingskraft och införa humanitära visum tillsammans med andra EU-länder, säger Ulrika Årehed Kågström.

Förslaget som presenterades av EU-kommissionen igår, som bygger på diskussioner med medlemsländerna, visar på förbättringar vad gäller reglerna kring sjöräddning, samverkan och vidarebosättning. Röda Korset anser dock att det viktigaste saknas eftersom förslaget inte ger en lösning för hur legala och säkra vägar skapas för att söka skydd i EU.


För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801


_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument